Skip til primært indhold

Million-donation bygger bro for mennesker med autisme

Et nyt autismecenter i Fredericia får nu også en donation på 9 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Donationen giver mulighed for, at der opføres et aktivitetshus og en gangbro, der giver borgerne på autismecenteret bedre adgang til områdets naturoplevelser og til fællesskabet i lokalområdet.

Region Syddanmark har modtaget en donation på 9 millioner kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond i forbindelse med byggeriet af et helt nyt specialiseret autismecenter på Nymarksvej i Fredericia. Donationen er givet til opførslen af en gangbro og et aktivitetshus.

For Fonden har det med donationen til både aktivitetshuset og gangbroen været afgørende at understøtte beboernes aktiviteter både inde og ude, for på den måde at bidrage til bedre livskvalitet for mennesker med autisme i Region Syddanmark.

Udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V) glæder sig over donationen og over det, som den kommer til at betyde for centerets borgere:

- Jeg er meget taknemmelig for den donation, som Den A. P. Møllerske Støttefond har ydet. Donationen kommer både i bogstavelig forstand og i overført betydning til at være med til at bygge bro mellem voksne med autisme og lokalområdet.

I marts 2023 tog Socialområdet i Region Syddanmark første spadestik til opførslen af det nye autismecenter i Fredericia.

Når centeret er færdigt, kommer det til at rumme 21 boliger til borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Med fondsmidlerne får de 21 borgere nu et aktivitetshus til forskellige sociale aktiviteter samt en gangbro, som gør det lettere at komme ud i naturen.

Oplevelser i naturen og med andre

Der ligger et regnvandsbassin på grunden, som gør det vanskeligt at komme ud i de grønne områder og det øvrige samfund, som grunden støder op til. Den nye gangbro kommer til at være en åben grænse mellem borgernes trygge base i deres hjem på centeret, den mere vilde natur og de øvrige omgivelser.

På samme måde kommer det nye aktivitetshus til at være en tryg base for aktiviteter, som mennesker med autisme ellers kan have svært ved at deltage i. Aktivitetshuset kommer til at danne ramme for eksempelvis motion, computerspil og sociale arrangementer med ligesindede og familier og vil dermed være med til at give gode oplevelser under trygge rammer.

Centerchef Niels Christian Fruergaard Hansen ser frem til, at borgere og personale kan flytte ind i det nye center:

- De fysiske rammer betyder meget for, hvordan man har det, ikke mindst når man har autisme. Det fremmer livskvaliteten og mindsker stressniveauet hos den enkelte, når de fysiske rammer er nøje gennemtænkte. De første streger på bro og aktivitetshus er allerede sat. Nu glæder vi os meget til, at viderebearbejde tegningerne på bro og aktivitetshus, så donationen kommer til at gøre størst mulig gavn for de medborgere, det hele handler om.

Fakta om det nye autismecenter på Nymarksvej i Fredericia

Foruden de 21 botilbudspladser, gangbroen og aktivitetshuset kommer det nye autismecenter på Nymarksvej til at indeholde et beskæftigelseshus med dagtilbud for centerets beboere. Derudover bliver der bygget lokaler til Autismecenter Syddanmarks administration samt til konsulentfunktion og kursusaktivitet. Disse funktioner flytter fra deres nuværende placering i Middelfart, hvor lokalerne er blevet for små og utidssvarende.

Byggeriet er budgetteret til 86 millioner kroner, og det opføres på en 11.000 m2 grund. Der bygges i alt ca. 3.000 bæredygtige m2, der kan guldcertificeres efter DGNB-kriterierne. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.

Arkitekttegning af nybyggeriet, som det vil komme til at se ud. Man ser hvordan den kommende bro går fra bygningerne og ud i naturområdet, som ligger bag matriklen.

Autismecenter Nymarksvej som det kommer til at se ud fra oven. Illustration: Wienberg Architects

Nærbillede af den nye bro og en af de bænke, som kommer til at stå på den, og hvor man kan tage et hvil eller have en hyggelig stund.

Der bliver mulighed for at tage et hvil på bænken eller have en hyggelig stund. Illustration: Wienberg Architects

APPFWU02V