Skip til primært indhold

Patienternes tilfredshed med de syddanske sygehuse er høj

Hvert år bliver der lavet en landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden på landets sygehuse. Selvom de danske sygehuse i 2021 var påvirkede af corona-pandemien og konflikt blandt sygeplejerskerne, er der fortsat en høj tilfredshed blandt patienterne i Region Syddanmark.

Det har igen været et usædvanligt år i det syddanske sundhedsvæsen, som har været påvirket af corona-pandemien og konflikt. Men de nye resultater fra LUP-undersøgelserne viser, at tilfredsheden stadig er høj blandt de syddanske patienter.

Hvert år bliver der gennemført en landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden (LUP), og i Syddanmark er mere end 40.000 akutte, ambulante, fødende og psykiatriske patienter blevet spurgt til deres møde med sundhedsvæsenet.

De akutte patienter er meget positive

Særligt de akutte patienter har svaret positivt. Region Syddanmark er den region i landet, hvor patienter i akutmodtagelser og akutklinikker har givet de mest positive tilbagemeldinger. Også blandt de akut indlagte patienter i Syddanmark er resultaterne flotte. På hele 31 ud af 38 spørgsmål ligger svarene fra de akut indlagte patienter over landsgennemsnittet.

På spørgsmål omkring tilgængelighed og kommunikation ligger besvarelserne fra de planlagt indlagte patienter under landsgennemsnittet. På spørgsmål om service, ventetid, skiltning og åbningstider ligger besvarelserne over landsgennemsnittet. Generelt ligger besvarelserne fra de planlagt indlagte syddanske patienter på og over landsgennemsnittet.

Formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg Mette With Hagensen (S) siger:

- Det glæder mig, at patienterne på vores sygehuse generelt svarer positivt på tilfredshedsundersøgelsen. De seneste år har været hårde, ikke mindst for patienterne og personalet i sundhedsvæsenet, men udfordringerne er blevet løst, og personalet har taget sig godt af patienterne.

Også høj tilfredshed i psykiatrien

I psykiatrien er der også positive resultater på tilfredshedsundersøgelsen. De ambulante og indlagte voksne patienters svar placerer Regions Syddanmarks psykiatri på og over landsgennemsnittet, og pårørende til de voksne patienter svarer så positivt på undersøgelsen, at de placerer Region Syddanmark som de bedste på landsplan på dette område.

Blandt de indlagte børn og unge ligger besvarelserne i overvejende grad på landsgennemsnittet, og det samme gør sig gældende inden for retspsykiatrien.

Formand for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet (V) siger:

- Det ligger mig meget på sinde, at mennesker med psykisk sygdom får den hjælp og støtte, som de har brug for og krav på. Undersøgelsen viser en udbredt tilfredshed med mødet med psykiatrien, og man kan blandt andet se i resultaterne, at patienterne bliver taget godt imod af personalet på afdelingerne, og at de får det bedre af at være indlagt. Så selvom der stadig er områder at forbedre, er det et godt fundament vi står på, og det er betryggende når vi kigger ind i en fremtid med stadig stigende andel af personer, særligt unge, i mental mistrivsel.

Tilfredse fødende

Undersøgelsen bliver også lavet blandt fødende, og også her får de syddanske sygehuse gode karakterer af patienterne. Regionalt ligger alle resultaterne på niveau med eller højere end landsgennemsnittet, og kun på spørgsmålet om brugbar fødselsforberedelse ligger Region Syddanmark under landsgennemsnittet.

Du kan få mere information om den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed på http://www.patientoplevelser.dk og http://www.psykiatriundersogelser.dk.

APPFWU01V