Skip til primært indhold

Region Syddanmark udvider solcelleparken ved det nye OUH

Den eksisterende solcellepark ved det nye OUH skal næsten fordobles i størrelse. En udvidelse på 23.500 m2 blev i dag godkendt af regionsrådet som led i den grønne omstilling af regionens sygehuse. Det betyder, at solenergi fremover vil dække en tredjedel af OUH’s strømforbrug, og at regionen vil udlede 1.500 tons mindre CO2. Udvidelsen afhænger dog af en dispensation til at opføre solcellerne i forbindelse med byggeriet af det nye OUH.

Solcelleanlæg ved det nye OUH

Der er flere solceller på vej til solcelleparken ved det Nye OUH. En udvidelse på 23.500 m2 blev i dag godkendt af regionsrådet som led i den grønne omstilling af regionens sygehuse

Der er flere solceller på vej til det nye OUH. Allerede i år bliver der sat gang i en udvidelse på 23.500 kvm solceller af den eksisterende 25.000 m2 store solcellepark på jorden, der i dag leverer 35 pct. af byggeriets strømforbrug. Senere, når byggeriet af det nye OUH er færdigt, anbefales det, at der etableres yderligere 29.000 m2 solceller på hospitalets tagflader, så mere end 50 pct. af OUH’s strømforbrug kan blive dækket af solenergi. Det står klart, efter regionsrådet i dag godkendte udvidelsesplanerne, der vil føre til, at en større andel af regionens strømforbrug i fremtiden bliver dækket af vedvarende energi.

Karsten Uno Petersen, der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, siger:

- Vi har i dag sat os yderligere reduktionsmål for udledningen af klimagasser fra de syddanske sygehuse. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi samme dag også sætter handling bag ordene og sætter fart på den grønne omstilling af regionens drift. Ikke alene betyder flere solceller ved det nye OUH, at vi kan levere mere grøn energi til hospitalsbyggeriet, og at en tredjedel af hospitalets strømforbrug kan komme fra solenergi, når hospitalet tages i brug. Det betyder også, at vi kan mindske regionens CO2-udledning med 1.500 tons, når endnu mere af regionens elforbrug kan leveres af vores egne solceller. Det er en god nyhed for klimaet.

Udvidelsen af regionens solcellekapacitet sker i to etaper

Første del af udvidelsen skal begynde i år på jorden vest for hospitalsringen, der omkranser sygehusbygningerne. Her råder Region Syddanmark over et stort område på 92.000 m2, hvor solcellerne kan placeres, og hvor regionen også planlægger at anlægge 600 parkeringsplader.

Prisen for solcelleparken på jorden forventes at blive 31,6 mio. kr., som skal finansieres af konsolideringsrammen for anlæg. Tilbagebetalingstiden på solcelleinvesteringerne forventes at være ca. 12 år. Når solcelleparken er etableret, vil regionen i alt have 81.700 m2 solceller fordelt på tagene af regionens bygninger og på jorden ved det nye OUH. Samlet vil deres produktion af solenergi kunne dække 13 pct. af regionens samlede elforbrug.

Anden del af udvidelsen omfatter muligheden for at etablere 29.000 m2 solceller på egnede tagflader på det nye OUH. Opsætningen af solcellerne kan gå i gang, når det nye sygehus står færdigt. En udvidelse af den kaliber vil betyde, at 18 pct. af regionens samlede elforbrug kan dækkes af el fra solens stråler.

Regionen forventer dispensation fra nye rammebetingelser

Det er dog en forudsætning for etableringen af de nye solcelleparker på hhv. jorden og på sygehustagene, at regionen kan få dispensation fra en ny regel på solcelleområdet i elforsyningsloven, der siger, at en kommune eller region pr. 30. juni 2021 ikke må producere elektricitet (via eksempelvis solceller), medmindre dette sker i et selvstændigt selskab.

Der kan dog søges dispensation for selskabsudskillelse, hvis solcelleanlægget skal opføres i forbindelse med nybyggeri, og da det er tilfældet med solcelleparken ved byggeriet af det nye OUH, har regionen en positiv forventning til, at Energistyrelsen vil give dispensationen.

Fakta om Region Syddanmarks solceller og produktion af vedvarende energi

I Region Syddanmarks klimastrategi har regionen forpligtet sig til, at 20 pct. af regionens samlede elforbrug skal dækkes af regionens egne solceller i 2030.

I dag råder Region Syddanmark over 58.200 m² solceller fordelt på:

  • 33.200 m2 solceller på regionens tagflader
  • 25.000 m2 solceller på jorden ved det nye OUH.

I dag leveres ca. ni pct. af regionens samlede elforbrug af solenergi (afhængigt af antal soltimer).

Regionsrådet har 23. maj 2022 godkendt bevilling til opsætning af 23.500 m2 solceller på jorden ved det nye OUH (etape 1). Senere vil regionsrådet tage stilling til bevilling til etape 2 af solcelleprojektet på OUH (solceller på tagene).

Det forventes, at 13 pct. af regionens samlede elforbrug bliver dækket af solenergi efter etablering af etape 1, og at det vil reducere regionens CO2-udledning med 1.500 tons.

Gennemføres etape 2, vil 18 pct. af regionens samlede elforbrug dækkes af solceller.

APPFWU02V