Skip til primært indhold

Region Syddanmark uddanner flere til at scanne gravide og diagnosticere sygdomme hos fostre

Regionsrådet har i dag godkendt, at der skal uddannes flere sonografer og føtalmedicinere på regionens sygehuse de kommende år. Sonografer og føtalmedicinere står for at scanne gravide og diagnosticere fostre, hvis de er syge inde i deres mors mave. Initiativet er en del af regionens fødeplan fra 2021, og det skal være med til at give alle familier i Region Syddanmark en god start på livet.

Alle gravide i regionen tilbydes en scanning af fosteret omkring uge 12 og uge 20 af deres graviditet. I de seneste år er teknikken og mulighederne for at diagnosticere sygdomme hos fostre blevet meget bedre. Det betyder, at antallet af mere avancerede ultralydsundersøgelser for at se nærmere på nogle fostre i løbet af graviditeten er steget betydeligt.

Det er sonografer og føtalmedicinere, som står for at scanne gravide på regionens sygehuse. En sonograf er en jordemoder, sygeplejerske eller radiograf, som er videreudannet til at gennemføre de to ultralydsscanninger, alle gravide tilbydes. Hvis sonografen observerer noget under scanningerne, der skal undersøges nærmere, tilkalder de en føtalmediciner. Det er en læge, der er uddannet til at diagnosticere og screene fostret for eventuelle sygedomme.

Regionen mangler allerede medarbejdere, som kan scanne og diagnosticere fostre. Specialerådet i Gynækologi og Obstetrik i Region Syddanmark forudser, at behovet for flere ansatte kun vil stige i fremtiden. Derfor har regionsrådet i dag besluttet at sætte ni mio. kroner af til at uddanne syv nye føtalmedicinere og 10 nye sonografer. Initiativet er del af regionens fødeplan og budgetaftalen for 2022.

Politisk prioritering af fødeområdet

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi har politisk taget ambitiøse skridt til at sikre gode forhold for alle gravide og fødende med regionens fødeplan og budgetaftalen for 2022. Vi skal sikre de rette kompetencer og medarbejdere på vores sygehuse og fødeafdelinger. Uddannelse af flere sonografer og føtalmedicinere er et godt eksempel på, hvordan vi både tager højde for en øget efterspørgsmål på konkrete behandlinger og fremtidssikrer en stab med de rette medarbejdere, hvis der er mangel på dem, eller vi kan se ind et større generationsskifte, når gode og erfarne kræfter på området snart går på pension.

Tryghed for alle gravide

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S), siger:

- For langt de fleste gravide er scanningerne omkring uge 12 og uge 20 forbundet med glæden ved at kunne fortælle venner og familie, at man venter sig, og hvilket køn barnet har. Men for nogle gravide og deres familier afslører scanningen uventede informationer og mulige sygdomme hos fostret, som det kræver dygtige sonografer og føtalmedicinere at observere og diagnosticere. Derfor er uddannelse af flere medarbejdere til området en vigtig investering både fagligt og for at skabe en endnu større tryghed hos de gravide og deres familier, som står i en situation, hvor der er behov for yderligere undersøgelser af deres foster under graviditeten.

Bedre forebyggelse og behandling

Specialerådet i Gynækologi og Obstetrik i Region Syddanmark har rådgivet regionen i forbindelse med behovet for at uddanne flere sonografer og føtalmedicinere.

Formand for Specialerådet i Gynækologi og Obstetrik Bjarne Rønde Kristensen siger:

- Vi er utrolig glade for, at regionsrådet har lyttet til vores anbefaling om at uddanne flere sonografer og føtalmedicinere. Med den rivende udvikling, som det føtalmedicinske område er inde i, får vi kun flere muligheder for at opdage og undersøge fostre i fremtiden. Det har en kæmpe betydning, når det kommer til forebyggelse og behandling af børn, der f.eks. fødes med en hjertesygdom, fordi vi kan gribe ind langt hurtigere og forberede den behandling, vi vil give barnet, så snart det er født.

Det er planen, at de syv nye føtalmedicinere og 10 nye sonografer uddannes og fordeles mellem regionens fire sygehuse og fødeafdelinger i årene 2022-2030.  

Fakta

Region Syddanmarks nye fødeplan indeholder syv indsatsområder og 36 konkrete anbefalinger, der understøtter visionen om, at Region Syddanmark skal levere en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn og styrker familierne til en god start på livet. Planen, som er baseret på Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger, beskriver således regionens indsats på fødeområdet og bygger samtidig videre på eksisterende tilbud.

Udover uddannelse af flere sonografer og føtalmedicinere, har regionsrådet med budgetaftalen for 2022 bl.a. afsat penge af til:

  • en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen om rådgivning og specialiseret støtte til sårbare gravide og deres familier
  • at udvide tiden ved den første jordemoderkonsultation med 20 minutter og tilbyde alle førstegangsfødende individuelle fødselssamtaler i graviditetsuge 35. De flergangsfødende, der har behov for det, vil blive tilbudt en fødselssamtale i graviditetsuge 36
  • styrkelse af Kendt Jordemoderordning, så flere kan føde med en jordemoder de kender fra deres graviditetsforløb
  • ombygningen af 38 fødestuer til sansefødestuer, der skal give de fødende en bedre fødselsoplevelse med lys, lyd og levende billeder, i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg.

Der er ca. 12.000 fødsler om året i Region Syddanmark. Langt størstedelen af børnene fødes på en af regionens fødeafdelinger i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg eller Aabenraa. Derudover har regionen en hjemmefødselsklinik på Ærø. I 2020 foregik 3% af fødslerne i Region Syddanmark hjemme hos den fødende sammen med en jordemoder. Fødselstallet er stigende i Region Syddanmark, og prognoser fra Danmarks Statistik peger på, at det fortsat vil stige de kommende år.

Fødeplanen blev oprindeligt vedtaget af det forrige regionsråd 20. december 2021. For at sikre forankring i det nye regionsråd, blev fødeplanen også godkendt 28. februar 2022.  

Fødeområdet aktivitetsfinansieres for at sikre, at økonomien følger med, når fødselstallet stiger.

Læs mere om fødeplanen her.

APPFWU01V