Skip til primært indhold

Michael Nielsen valgt til formand for Udvalget for regional udvikling

Ved konstitueringen tirsdag valgte Udvalget for regional udvikling at pege på Michael Nielsen (K) som formand.

Regionsrådet nedsatte Udvalget for regional udvikling som et ud af otte stående udvalg på regionsrådsmødet mandag 24. januar. På udvalgets første møde tirsdag 25. januar konstituerede udvalget sig med Michael Nielsen (K) som ny formand. Næstformand bliver Kim Johansen (S).

Udvalgets opgaver

Udvalget fortsætter arbejdet fra det tidligere regionale udviklings-udvalg, men som noget nyt overtager udvalget opgaverne inden for uddannelse og arbejdskraft, som lå i et selvstændigt udvalg i sidste valgperiode.
Udvalget arbejder med udviklings- og levevilkår, kultur, infrastruktur, kollektiv trafik, bosætning, internationalt og dansk-tysk samarbejde, klima (eksterne forhold), grøn omstilling, uddannelse og arbejdskraft og analyser.

Samarbejde med kommuner i fokus

Michael Nielsen overtager formandsposten efter Søren Rasmussen (DF), og den nyudnævnte formand Michael Nielsen siger:

- Jeg glæder mig til at arbejde med udvikling af hele regionen og til at samarbejde med og lære af kommunerne i regionen. Fx inden for klimaområdet, hvor vi samarbejder med de syddanske kommuner om klimahandleplaner i partnerskabet i DK2020 og hvor jeg kan trække på den erfaring, jeg får ved at være med i byrådsarbejde om netop klima. Og så er kulturen et hjertebarn for mig, og med sommerens Tour de France kan vi ikke ønske os en bedre branding af vores skønne region fra Nyborg i Øst til Sønderborg i Syd.

Om Michael Nielsen

Michael Nielsen er 46 år, bor i Langeskov og er selvstændig i restaurationsbranchen. Han var også medlem af regionsrådet i perioden 2017-2021, hvor han sad i Sundhedsudvalget og Miljøudvalget. Han er desuden nyvalgt til byrådet i Kerteminde Kommune, hvor han sidder i Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget og Klima og Bæredygtighedsudvalget.

Klik her for at se et billede af Michael Nielsen.

Udvalget for regional udvikling består af følgende medlemmer

• Michael Nielsen (K), formand
• Kim Johansen (S), næstformand
• Anne Marie Geisler Andersen (R)
• Jens Wistoft (V)
• Tage Petersen (V)
• Preben Friis-Hauge (V)
• Lars Erik Hornemann (V)
• Karsten Uno Petersen (S)
• Meho Selman (S)
• Jørn Lehmann Petersen (S)
• Martin Schmidt Konradsen (EL)

APPFWU01V