Skip til primært indhold

Lyd, lys og levende billeder giver trygge fødsler

De nuværende 38 fødestuer i Region Syddanmark skal omdannes til sansefødestuer efter et fælles koncept, så stemningsskabende lys, beroligende lyd, natur som udsmykning, fremhævelse af familiezonen og nedtoning af risikoudstyr giver rolige omgivelser til gavn for fødende, nyfødte og medarbejdere.

Sådan kommer de nye sansefødestuer til at se ud. Billedet er fra Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Blødt lys, blide lyde, fødekar, naturelementer og indretning med et nordisk strejf bliver en del af fødselsoplevelsen, når kvinder fremover føder på et sygehus i Region Syddanmark.

Det står klart, efter at regionsrådet mandag 19. december 2022 godkendte en designguide med et fælles indretningskoncept for de i alt 38 sansefødestuer, der skal etableres på fødeafdelingerne i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg.

Indretningen af sansefødestuerne bliver dynamisk, så det er muligt for den fødende og partneren at justere på lyd, lys og vægudsmykning undervejs.

Såvel regionalt som nationalt er der fokus på at etablere fødemiljøer, der gennem inventar, lyd og lys skaber en mere hjemlig og afslappende atmosfære end det traditionelle hospitalsrum. Erfaringerne peger på, at sansefødestuer har flere gavnlige effekter for fødselsforløbet.

Hjemlig og genkendelig indretning

I konceptet er der lagt vægt på, at indretningen af sansefødestuerne skal være med til at øge trygheden og give den nyfødte og den fødende den bedst mulige oplevelse. Derfor er der også fokus på at nedtone risikoudstyr og fremhæve familiezonerne.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, siger:

- Vi har et klart mål om, at det skal være trygt at føde sit barn, og at alle nyfødte skal have en god start på livet, uanset hvor i Region Syddanmark de kommer til verden. Samtidig er det dokumenteret, at vi med lys og lyd og en rolig indretning kan skabe en mere hjemlig og afslappende atmosfære end den, der findes i traditionelle fødestuer. Det øger trygheden for både patienter og medarbejdere og sikrer bedre fødselsoplevelser. Derfor ønsker vi, at alle sansefødestuer etableres ud fra det samme gennemtænkte designkoncept, så alle får tilbudt de samme gode forhold.

Etablering af sansefødestuerne er en del af Region Syddanmarks fødeplan, og der er i forbindelse med budget 2022 afsat 15,4 mio. kr. til projektet. Beløbet skal dække udgifter til inventar og bygningsmæssige tilpasninger på de enkelte sansefødestuer samt uforudsete udgifter og rådgivning.

De gode erfaringer bredes ud

Medarbejdere, fødende og partnere er kommet med input og ønsker til indretningen af sansefødestuerne, og en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle regionens fødeafdelinger har i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation udarbejdet konceptet og den medfølgende designguide.

Arbejdsgruppen har bl.a. indhentet viden og erfaringer fra eksisterende sansefødestuekoncepter i landets øvrige regioner og fra Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt, som allerede har forskellige sansetiltag implementeret på deres fødestuer.

Alle fødestuer i regionen skal ombygges til sansefødestuer ud fra den nye standard, som designguiden beskriver. Den konkrete udformning sker i en efterfølgende proces på de enkelte sygehuse.

Download designguiden for Region Syddanmarks sansefødestuer som PDF
(PDF'en er ikke webtilgængelig. Hvis du ønsker en webtilgængelig version, kan du kontakte sdsi@rsyd.dk)

APPFWU01V