Skip til primært indhold

Frivillige kan støtte alvorligt syge patienter i den sidste tid

Frivillige har i en årrække støttet og ydet omsorg til alvorligt syge og døende patienter på Fyn, som ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Nu bliver tilbuddet om frivillig støtte forlænget på Fyn, og samtidig indgår Region Syddanmark et samarbejde med Røde Kors om en lignende ordning i Jylland.

På Fyn kan alvorligt syge og døende patienter, som ønsker at være hjemme, få besøg af en frivillig fra Palliativt Frivilligt Netværk (PFN). Den frivillige kan for eksempel aflaste de pårørende ved at være hos den syge i nogle timer eller tage en snak med den døende om det liv, der er levet. En frivillig, som med andre ord yder omsorg og støtte både til den syge og til de pårørende.

Tilbuddet gælder for patienter, som er tilknyttet det palliative team på Odense Universitetshospital (OUH). PFN har siden 2013 haft et tæt samarbejde med det palliative team, og erfaringerne er så gode, at regionsrådet nu har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors om en lignende ordning i det sydlige Jylland. Samtidig er samarbejdet med PFN forlænget. 

Frivillige samarbejder med palliative teams

Palliation er lindrende behandling, pleje og omsorg til mennesker med alvorlig livstruende sygdom. Formålet med palliationen er at forbedre livskvaliteten for patienterne og de pårørende ved at lindre de gener, som sygdom kan medføre – fysiske så vel som psykiske.

På Fyn tager OUH’s palliative team sig af den faglige del af palliationen, når det drejer sig om patienter i eget hjem, hvorimod PFN bidrager med frivillige hjælpere. På samme vis er det tanken, at de frivillige i Røde Kors skal indgå i et tæt samarbejde med de jyske sygehuses palliative teams. 

De frivillige er et vigtigt supplement til fagfolkene

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ser store perspektiver i samarbejdet med de frivillige foreninger:

- Frivillige gør en stor forskel i Region Syddanmark – også når det drejer sig om at støtte døende og deres familier i den sidste tid. De frivillige har tid og ro til at lytte, holde i hånd, spille kort eller bare være der, og det er guld værd. Derfor glæder det mig, at vi nu tager hul på et samarbejde med Røde Kors, så jyske patienter også kan få glæde af frivillige hjælpere.

Også formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) glæder sig også over, at tilbuddet om frivillige støtte nu kan udbredes til flere patienter:

- Vi har nogle fagligt dygtige palliative teams på sygehusene, som gør en kæmpe indsats for at hjælpe døende, som har brug for lindring. Erfaringerne fra Fyn viser, at de frivillige er et fantastisk supplement til den palliative indsats, som fagfolkene yder. Derfor er det skønt, at vi kan fastholde tilbuddet på Fyn og samtidig få det udbredt til resten af regionen. 

Glæde over det udvidede samarbejde

Formand for PFN Herdis Hanghøi glæder sig over, at aftalen med Region Syddanmark nu bliver forlænget:

- I PFN er vi meget glade for den anerkendelse der ligger i, at Region Syddanmark har forlænget samarbejdsaftalen med PFN og nu vil indføre en ordning i Syd- og Sønderjylland, der svarer til den frivillige indsats, som PFN har udviklet og indført på Fyn siden 2013. Vi glæder os over, at tilbuddet udvides, så alle uhelbredeligt syge i eget hjem, som er tilknyttet et palliativt team i Region Syddanmark, nu kan få tilbud om støtte fra frivillige.

Røde Kors har allerede 62 lokalafdelinger i Region Syddanmark, som i dag tilbyder vågetjenester og enkelte steder også støtte af pårørende.

National chef hos Røde Kors Marie- Louise Gotholdt er glad for, at samarbejdet med regionen nu udvides:

- Frivillige i Røde Kors har gennem mange år været til stede og givet omsorg og nærvær til døende i de sidste timer af livet. En udvidelse af samarbejdet er en stor anerkendelse af den frivillige indsats, og vi ser meget frem til at bidrage til, at endnu flere patienter og pårørende kan få støtte og omsorg i en svær tid. 

Der er afsat 1,25 mio. kr. til samarbejdet med PNF og Røde Kors i 2021 og årene fremover. Pengene er en del af de midler, som regionsrådet afsatte i budgettet for 2021 til at styrke den palliativ indsats – ”Den sidste tid”, og skal understøtte de frivillige organisationers koordinering og uddannelse af de frivillige hjælpere.

Aftalerne gælder i første omgang for de næste 4 år.

Fakta

Hvert år dør flere end 12.000 syddanskere. En stor del af dem dør af livstruende sygdomme som kræft, hjerte- eller lungesygdomme, og mange har behov for lindring – også kaldet palliation – i den sidste tid.

I 2020 var 1.343 syddanske patienter tilknyttet sygehusenes palliative specialfunktioner, som hjælper patienter med særligt komplekse palliative problemstillinger. De palliative specialfunktioner består blandt andet af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere og præster, som er specialuddannede inden for det palliative område.

Det er disse palliative specialfunktioner, som de frivillige organisationer skal arbejde tæt sammen med.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark,
mobil 2533 0982

Formand Poul-Erik Svendsen, Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, mobil 2920 1200

Formand Herdis Hanghøi, Pallitativt Frivilligt Netværk, mobil 2511 3787

National chef i Danmark Marie- Louise Gotholdt, Røde Kors,
mobil 5122 9996

Kontaktoplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V