Skip til primært indhold

Ekstra penge til PET/CT-bygningen ved sygehuset i Aabenraa

Det syddanske regionsråd bevilger 11 ekstra millioner til en bygning ved sygehuset i Aabenraa, der skal huse sygehusets første avancerede PET/CT-scanner. Entreprenør Chr. Johannsen A/S får opgaven med at opføre bygningen.

Et enigt regionsråd har tidligere bevilget i alt 24 mio. kr. til etableringen af den bygning, som skal huse den nye PET/CT-scanner ved sygehuset i Aabenraa.

Den nye bygning skal opføres i tilknytning til sygehusets nuværende billeddiagnostiske afdeling i sygehusets nordvestlige del. Nu har en nærmere analyse af jordbundsforholdene vist, at det er nødvendigt at fundere bygningen med 137 pæle, der skal bores ned. Kun på den måde kan man sikre et fundament, der er tilstrækkeligt solidt til den følsomme scanner. Og for ikke at påvirke den eksisterende billeddiagnostiske afdeling i nabobygningen med rystelser kan man ikke ramme pælene ned på traditionel vis.

Pælefunderingen fordyrer projektet betragteligt, og ikke mindst derfor er de ekstra 11 mio. kr. fra regionsrådet nødvendige. Et enigt regionsråd støttede ekstrabevillingen på regionsrådsmødet den 31. maj 2021.

Projektet har været genudbudt

Som konsekvens af de uforudsete jordbundsforhold og dermed en væsentlig fordyrelse af projektet blev den første licitation annulleret, og projektet har derfor været genudbudt parallelt med arbejdet med at udvide projektets budget. Med bevillingen af de ekstra penge kan Region Syddanmark derfor også sætte navn på den entreprenør, der skal stå for opførelsen af bygningen.

Det bliver entreprenør Chr. Johannsen A/S fra Rødekro.

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, siger:

- For regionsrådet er det magtpåliggende, at akutsygehuset i Aabenraa – på linje med de tre øvrige akutsygehuse i regionen – er med i forreste række, når det handler om den behandling, sygehuset tilbyder de sønderjyske patienter. Derfor har regionsrådet for lang tid siden besluttet, at sygehuset skal udstyres med en avanceret PET/CT-scanner, der bliver den første af sin type i Sønderjylland.

- De vanskelige jordbundsforhold er selvfølgelig en streg i regningen – både fordi det kræver ekstra penge og betyder en forsinkelse. De vanskelige forhold var dog ikke sådan lige til at forudse.

Avanceret scanner

PET/CT er en scannertype, hvor man ved at indsprøjte radioaktive sporstoffer ret præcist kan lokalisere eventuel sygdomsaktivitet i kroppen. PET/CT-scanninger bruges derfor til at diagnosticere kræft, udrede hvilket stadie sygdommen er på og følge effekten af behandlingen. Scanningerne bruges også mere og mere på andre områder – bl.a. hjerteområdet, inden for neurologiske sygdomme og til opsporing af betændelsestilstande.

På nuværende tidspunkt har Region Syddanmark PET/CT-scannere på sygehusene i Odense, Vejle og Esbjerg.

Der bliver tale om en bygning i to etager. Bygingen bliver på i alt 1.062 m2 fordelt på de to plan. PET/CT scanneren bliver placeret i den nederste etage, da cirka halvdelen af denne etage vil være dækket af jord, der yder en naturlig strålingsbeskyttelse.

Tidsplan bliver rykket

Den oprindelige tidsplan betød, at entreprenøren skulle aflevere bygningen i december 2021. Med genudbud og generelle udfordringer med at skaffe byggematerialer bliver tidsplanen for aflevering af bygningen rykket til juli 2022.

 

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V