Skip til primært indhold

Aftale om life science skal styrke syddanskeres sundhed

Regionsrådet har indgået en samarbejdsaftale med den nye nationale klynge for life science og velfærdsteknologi, Danish Life Science Cluster. Samarbejdet skal styrke udviklingen af sundhedsløsninger til gavn for syddanskerne.

På regionsrådsmødet 21. juni blev der sagt ja til en samarbejdsaftale mellem regionen og den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi, Danish Life Science Cluster. Regionsrådet medfinansierer klyngen i tre år med i alt ni mio. kr.

Danish Life Science Cluster har etableret sig med en klyngefilial i hver region og hovedkontor i København. I Region Syddanmark får klyngefilialen adresse i Odense.

Formand Karsten Uno Petersen (S), Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark, udtaler:

- Her i Syddanmark er vi rigtig stærke inden for velfærdsteknologi, kunstig intelligens og sundhedsrobotter og -droner. Samtidig har vi igennem de sidste mange år opbygget et stærkt miljø for samarbejde mellem det offentlige og private. Alt dette kan vi nu bringe yderligere i spil til gavn for ikke blot de syddanske borgere men også borgerne i resten af landet.

Samarbejdet skal udvikle effektive løsninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forventer, at klyngefilialen i Odense kommer til at bygge bro mellem sygehuse, kommuner, virksomheder og universiteter, så der kan udvikles nye løsninger med afsæt i konkrete behov til gavn for sundhedssektor og borgere.

- Vi bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme, og det udfordrer vores sundhedssystem. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at give borgerne de løsninger, der giver dem den bedste livskvalitet og samtidig udnytter de ressourcer, vi har til rådighed, på den smarteste måde, siger Stephanie Lose.

En af de syddanske kommuner, som samarbejder med Danish Life Science Cluster, er Aabenraa Kommune. Borgmester, Thomas Andresen (V), udtaler:

- Sundhedsklyngen kommer til at betyde, at vi kan sparre og udnytte hinandens erfaringer endnu mere inden for digital sundhed og velfærdsteknologi i et tæt samspil mellem innovative virksomheder og samarbejdspartnere, borgere som medskabere og kommunens engagerede medarbejdere. Digitaliseringen indgår som et centralt satsningsområde i Aabenraa Kommune, og vi er særligt opmærksomme på velfærdsteknologiske løsninger, der kan indgå i forebyggelse, udskydelse af behov for hjælp og understøtte selvhjulpenhed.

Fakta om klyngen

Danish Life Science Cluster dækker hele feltet med biotek, lægemidler, medico, hjælpemidler, velfærdsteknologi og digitale løsninger.

Partnerskabet består af de fem regioner, kommuner, Danmarks fem største universiteter, fem GTS-institutter og seks branche- og erhvervsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end 500 både små og store virksomheder i sektoren samt eksisterende klyngeorganisationer.

Klyngen skal fungere som en national platform og vidensbro for samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner, regioner, hospitaler, kommunale pleje- og sundhedsudbud og innovationsmiljøer inden for velfærdsteknologi og life science i Danmark. 

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark.

Borgmester Thomas Andresen (V), Aabenraa Kommune, tlf. 40 15 45 50

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

 

Kontaktoplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V