Skip til primært indhold

Svendborg Gymnasium vinder prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse

For anden gang har Region Syddanmark uddelt prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse. Prisen gik til Svendborg Gymnasium, der fik den overrakt mandag formiddag i forbindelse med en morgensamling.

Når ungdomsuddannelser bliver røgfri, så er initiativet ofte taget af skolens ledelse.

Men på Svendborg Gymnasium kom initiativet ikke fra ledelsen. Her var det skolens elever, der satte gang i processen. Det er en væsentlig grund til, at skolen nu har vundet prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse. Det fik eleverne at vide mandag formiddag på en udvidet morgensamling. 

Elevernes indsats er beundringsværdig, mener regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der også sidder i dommerkomiteen for uddelingen af Årets Røgfri Ungdomsuddannelse:

- Eleverne i Svendborg har selv taget ansvar for deres egen sundhed. De er selv nået frem til, at det ikke er godt med tobak i skoletiden, og de har handlet på det. Det, synes jeg, er enormt flot, og derfor skal de vinde prisen. På Tietgen, der også var nomineret, har de arbejdet virkelig godt med røgfri skoletid, men der er ingen tvivl om, at det giver lidt ekstra point, at initiativet er elevernes i Svendborg.

Prisen er fed at få med

I Svendborg er der stor tilfredshed med, at man nu har vundet prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse.

Sebastian Kirkegaard Nielsen går i 3.g, er medlem af elevrådet og elevrepræsentant i skolens bestyrelse. Han er glad for, at eleverne tog initiativ i forhold til røgfri skoletid:

- Kommunen havde i forvejen sat et mål om en røgfri fremtid, og elevrådet besluttede, vi lige så godt kunne arbejde hurtigere og sende et klart signal til både nuværende og kommende elever. Når det alligevel ville komme andetstedsfra senere, kunne vi lige så godt gøre det - for hvorfor vente med noget, man kan gøre i dag? Prisen er helt klart fed at få med, da den viser, vi anerkendes for vores handlekraft. Det er også ifølge os selv gået meget godt, og generelt har det været en positiv oplevelse.

Rektor Jesper Vildbrand er stolt af sine elever:

- Svendborg Gymnasium er ikke den eneste røgfri-skoletids-skole, men vi er én af de første, og vi er måske det gymnasium og skole, som har formået at gøre det let og simpelt for eleverne at håndtere. Eleverne har bakket op om beslutningen, og derfor har vi ikke skullet agere ”politi”, men vi har stille og roligt kunnet tale med dem om det. Også de røgfri fester tog de hurtigt til sig. Et stort skulderklap til eleverne på Svendborg Gymnasium! Det fortæller en historie om aktive og engagerede elever, som har taget ansvaret på sig og medvirket til at føre beslutningen ud i livet. Vi er forhåbentligt et godt eksempel for andre unge og andre ungdomsuddannelser!

Billeder fra prisuddelingen

 

Regionsrådsformand Stephanie Lose kårer Svendborg Gymnasium som vinder af prisen. Elevrådsformand Emmy Harder og rektor Jesper Vildbrad tager i mod. Foto Maria Tuxen Hedegaard.

Regionsrådsformand Stephanie Lose kårer Svendborg Gymnasium som vinder af prisen. Elevrådsformand Emmy Harder og rektor Jesper Vildbrad tager i mod. Foto Maria Tuxen Hedegaard.

Eleverne fra 3.g, 2.g og 2. hf så stand-up showet i to hold, da der skulle være plads mellem stolene. Foto Maria Tuxen Hedegaard.

Eleverne fra 3.g, 2.g og 2. hf så stand-up showet i to hold, da der skulle være plads mellem stolene. Foto Maria Tuxen Hedegaard.

Stand-up komiker Ruben Søltoft rundede prisuddelingen af. Foto Maria Tuxen Hedegaard.

Stand-up komiker Ruben Søltoft rundede prisuddelingen af. Foto Maria Tuxen Hedegaard.

Fakta om røgfri ungdomsuddannelser
Røgfri ungdomsuddannelser er et partnerskab mellem interesserede ungdomsuddannelser, kommuner og regionen.

Formålet med partnerskabet er at hjælpe uddannelsesinstitutionerne med at få sat rygning på dagsordenen og understøtte røgfri miljøer på skolerne.

Projektet løber over en treårig periode fra august 2018 til juli 2021. Målet er, at under 10 procent af de unge under 24 år ryger dagligt, når projektperioden er forbi. I 2018 var det 16,1 procent.

I partnerskabet vil regionen blandt andet bistå med opstartsarrangementer, løbende opfølgninger på udviklingen i antallet af rygere, udarbejdelse af rygepolitiker og erfaringsudvekslinger mellem skolerne.

Sideløbende har regeringen i december 2019 indgået aftale med flertallet af folketingets partier om en plan for forebyggelse af tobak blandt børn og unge. Heri indgår det, at alle grundskoler skal have indført røgfri skoletid fra skolestart i år og alle ungdomsuddannelser senest fra skolestart sommeren 2021.

Kræftens Bekæmpelse er partner i projektet og vil løbende bidrage med viden, materialer og inddragelse af for eksempel frivillige til arrangementer om rygestop på skolerne.

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, 

Rektor Jesper Vildbrad, Svendborg Gymnasium, telefon 40 19 10 28

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V