Skip til primært indhold

Vagtlægeordning på vej til Ærø Sygehus

Region Syddanmark planlægger at etablere en vagtlægeordning på sygehuset i Ærøskøbing, som skal åbne 1. februar næste år. Det sker for at sikre lægedækningen på længere sigt.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark vil på sit næste møde tage stilling til, om regionen skal arbejde videre på at oprette en vagtlægeordning på sygehuset. 
 
Det vil medføre, at den nuværende vagtlægeordning, som øens praktiserende læger står for, ophører 31. januar 2021.
 
Udvalgsformand Bo Libergren (V) siger:
 
-Vi har brug for at kunne rekruttere læger til Ærø for at sikre lægedækningen. Yngre læger efterspørger generelt mere fritid og færre vagtforpligtelser. Ved at overflytte lægevagtsopgaverne til den generelle lægevagtsordning og til Ærø sygehus får vi skabt en løsning, der sikrer en god vagtordning for borgerne på Ærø, som forhåbentligt gør det lettere at trække nye praktiserende læger til Ærø. Det er en væsentlig vagtbyrde, de praktiserende læger slipper for, så lægerne på Ærø kan koncentrere sig om at yde borgerne en god lægebetjening i dagtiden.

Træder i kraft 1. februar 2021

Planen er, at den nye vagtlægeordning skal træde i kraft pr. 1. februar næste år.
 
Det betyder, at borgere, der har akut brug for lægehjælp fra den dag skal kontakte regionens centrale lægevagt på telefon 7011 0707 i tidrummet fra kl. 16-08 på hverdage og i weekender/helligdage.  
 
Her vil borgere, der har brug for lægehjælp, enten få en tid hos vagtlægen på sygehuset, blive bedt om at kontakte egen læge eller få råd og vejledning om, hvad de selv kan gøre for at få det bedre. 
 
Der vil ikke være besøg i hjemmet fra sygehusets personale. Hvis det vurderes, at en patient skal tilses og det af helbredsmæssige årsager ikke er muligt for patienten at befordre sig til sygehuset, kan der arrangeres siddende eller liggende transport. 
 
Der vil også være mulighed for, at kommunens akutsygeplejersker tilser patienter i hjemmet med videostøtte fra vagtlægen.

Sygehusets medarbejdere  

Det bliver sygehusets egne læger og medarbejdere, der kommer til at tage sig af patienter, der skal til vagtlæge. 
 
Etableringen af en ny vagtlægeordning på sygehuset i Ærøskøbing skal endelig vedtages af regionsrådet 14. december 2020.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V