Skip til primært indhold

To forslag i spil til nyt parkeringshus i Esbjerg

I det syddanske regionsråd er der bred enighed om, at der skal etableres flere parkeringspladser ved sygehuset i Esbjerg. Den 9. marts skal regionens anlægs- og innovationsudvalg drøfte to forslag til, hvordan 600 nye parkeringspladser ved sygehuset kan etableres.

Naboer, patienter, pårørende og medarbejdere oplever det dagligt: At det er svært at finde en parkeringsplads tæt ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Politikerne i det syddanske regionsråd er også opmærksomme på problemet, og derfor aftalte et meget bredt flertal ved budgetforliget i oktober 2019 at tage initiativ til en forbedring af parkeringsforholdene ved sygehuset i Esbjerg. Anlægs- og innovationsudvalget fik til opgave at beskrive behovet og fremlægge nogle løsningsforslag.

Udvalget har sat gang i arbejdet og fået udarbejdet en analyse, der viser, at der frem mod 2030 er behov for omkring 600 ekstra pladser ved sygehuset.

To forslag i spil

Efter grundige overvejelser fremlægger regionen nu to løsningsforslag:

1) En udvidelse af det eksisterende parkeringshus på Nørrebrogade til i alt cirka 1200 pladser. Dette p-hus har i dag 600 pladser og ved at bygge tre etager ovenpå kan man etablere de 600 ekstra pladser.

2) Et nybygget parkeringshus på hjørnet af Frodesgade og Østergade. De foreløbige tanker går på et rundt parkeringshus med omkring 600 parkeringspladser i 8-10 etager.

Det vurderes, at begge forslag vil koste omkring 75-85 mio. kr. og vil kunne stå færdig senest i 2023. Begge forslag kræver en ny lokalplan. Forslagene er ud over økonomi og tid blevet vurderet på en lang række områder som brugeroplevelse, afstande for patienter, pårørende og personale, trafikforhold, gener, udbygningsmuligheder for sygehuset, kvalitet og design, risici med videre. 

Aftale fra budgetforlig

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:

- I regionsrådet er vi enige om, at vi skal have gjort noget ved parkeringsforholdene ved sygehuset i Esbjerg. I forbindelse med budgetforliget sidste år tog vi derfor initiativ til at gøre noget ved sagen. Anlægs- og innovationsudvalget fik til opgave at fremlægge nogle løsningsforslag. Derfor at jeg glad for, at udvalget nu er klar med to konkrete forslag.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark, er også glad for, at udvalget nu er klar med et par løsningsforslag:

- Der er et stort behov for flere p-pladser ved sygehuset i Esbjerg. Det vil gavne patienter, ansatte og de beboere, der i dag er generet af manglen på p-pladser. Men 600 p-pladser er mange ekstra pladser. Derfor er et p-hus i enten den ene eller anden form den eneste mulighed. Begge forslag har fordele og ulemper, og der er mange i lokalområdet, der bliver berørt, uanset hvilken løsning vi vælger. Vi vil nu i udvalget den 9. marts tage en grundig drøftelse og vurdering af de to forslag, inden vi kommer med en anbefaling til regionsrådet. Jeg går efter, at vi indstiller et af forslagene til regionsrådet.

Regionsrådet træffer endelig beslutning

Det er regionsrådet, der skal træffe den endelige beslutning om, hvilken af de to løsninger man ønsker at gå videre med. Den beslutning skal regionsrådet tage på mødet den 23. marts 2020.

Når regionsrådet har truffet en beslutning om ønske til placering, går arbejdet med lokalplan og projektering i gang. Den endelige beslutning i regionsrådet om størrelse og konkret udformning tages, når lokalplanen foreligger. Det forventes at ske inden udgangen af 2020.

I dag er der omkring 1000 parkeringspladser ved sygehuset i Esbjerg.

Visualisering af begge p-huse i bybilledet:

Visualisering af begge p-huse i bybilledet

Visualisering af udvidelse af eksisterende p-hus:

Visualisering af udvidelse af eksisterende p-hus

Visualisering af nybygget p-hus

Visualisering af nybygget p-hus

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V