Skip til primært indhold

Tre projekter skal bane vejen for et bedre liv til psykisk syge misbrugere

Psykiatri- og socialudvalget vil i samarbejde med Esbjerg, Middelfart og Fredericia Kommuner søsætte tre projekter for at finde ud af, hvad der skal til for at psykisk syge misbrugere kan få et bedre liv og undgå at komme ud i kriminalitet.

Kriminalitet. Tvangsindlæggelser. Masser af konflikter med sig selv og omverdenen. Det er nogle af de udfordringer, der kan følge med, hvis man både lider af svær psykisk sygdom og har et misbrug af alkohol eller stoffer oveni.

På den baggrund ønsker Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark derfor, at regionen går ind i tre pilotprojekter sammen med Middelfart, Esbjerg og Fredericia kommuner.

I tråd med anbefalingerne

Pilotprojekterne ligger helt i tråd med de 10 kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom, som Danske Regioner kom med i 2019.

Udvalgsformand Thies Mathiasen, DF, siger, at det er rigtig tilfredsstillende, at der nu sker noget mere i forhold til netop denne gruppe mennesker:

- Psykisk syge misbrugere er nogle af de allermest udsatte mennesker, vi har i dette samfund – og de tilhører desværre også en gruppe mennesker, som alt for ofte ikke får den hjælp, de har brug for, fordi der er for lidt sammenhæng og kontinuitet i behandlingen. Kommunerne og regionen skal rykke tættere på hinanden i de her forløb, så færre falder mellem de instanser, siger han.

Håndholdt og individuel indsats

I de tre pilotprojekter skal man undersøge, hvordan man ved hjælp af en mere håndholdt og individuel indsats kan få mere sammenhæng i behandlingen, så den enkelte misbruger med svær psykisk sygdom kan få et bedre liv med mindre kriminalitet til følge.

Konkret handler det om:

  • Et projekt i Fredericia, hvor man vil tilbyde borgerne et 26 ugers forløb, hvor de får fokus på, hvilket liv de gerne vil leve og kan få støtte til at komme i gang med det.
  • Et projekt i Esbjerg, hvor man i endnu højere grad vil inddrage borgerens behov og ønsker i forbindelse med indlæggelse og misbrugsbehandling.
  • Og endelig et projektet i Middelfart, hvor retspsykiatriske patienter kan fortsætte deres misbrugsbehandling under indlæggelse gennem forstærket samarbejde med kommunen.

Forløber for større kriminalitetsforebyggende indsats

De tre projekter skal løbe i cirka 1,5 år og kommer sammenlagt til at koste ca. 5,5 millioner kroner.

De enkelte projekter vil blive evalueret i 2022, og erfaringerne skal herefter bruges til at rulle en større kriminalitetsforebyggende indsats ud for psykisk syge misbrugere i hele regionen.

Regionsrådet vil behandle Psykiatri- og socialudvalgets indstilling på mødet i august.

Fakta:

De tre pilotprojekter, der skal køre i Esbjerg, Middelfart og Fredericia Kommuner, udspringer af regionens psykiatriplan 2020-2024, som blandt andet tager afsæt i Danske Regioners anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom.

Læs mere om indholdet pilotprojekterne her
 

Yderligere oplysninger

Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Administrerende sygehusdirektør


99 44 48 01
APPFWU02V