Skip til primært indhold

Region Syddanmark vedtager treårig handleplan for forureningerne efter Grindstedværket

Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte i dag en samlet plan for, hvordan regionale og statslige midler på 33 mio. kroner til forureningerne efter Grindstedværket skal fordeles.

33 mio. kr. til en treårig handleplan for forureningerne efter Grindstedværket. Det er, hvad et enigt regionsråd vedtog på sit møde i dag. Planen indeholder en række konkrete indsatser, som de regionale og statslige midler til forureningerne i både Grindsted by og Kærgård Klitplantage vil blive brugt på. 
 
Stephanie Lose (V), der er formand for Region Syddanmark, glæder sig over den nye plan: 

- I dag har vi vedtaget en plan, der både falder i tråd med regionsrådets tidligere beslutninger på området og flugter fint med den plan for generationsforureningerne, Danske Regioner har afleveret til miljøministeren. De konkrete indsatser, vi sætter i gang nu, tager os et godt stykke vej i både Kærgård og Grindsted, mens vi venter på, at forhandlingerne med staten om yderligere finansiering kan gå i gang.

Kærgård Klitplantage er snart klar

Pengene i planen vil blive fordelt over fire hovedindsatser. 
 
I Grindsted finansierer pengene tre indsatser: 
 
• Et pilot-renseanlæg ved Grindsted Å
• Undersøgelser af forureningsfanen fra fabriksgrunden i forhold til at udvikle metoder, der kan forhindre forureningen i at nå Grindsted Å.  
• Undersøgelser af om den gamle losseplads udgør en risiko for Grindsted Å og/eller Engsøen.
Det kan nemlig betyde, at den skal inkluderes i regionens fremtidige indsats. 
 
I Kærgård går midlerne til:
• Et oprensningsanlæg i grube 2. 

Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, uddyber fordelingen:

- Vores plan er baseret på, hvad vi kan iværksætte her og nu. Med oprensningsanlægget i grube 2 i Kærgård Klitplantage får vi klargjort alle fire gruber, så vi reelt kan sætte gang i en fuldskalaoprensning i løbet af få måneder, hvis vi får penge til det fra staten, siger han og fortsætter:

- Vi er længere fremme i forløbet i Kærgård Klitplantage end i Grindsted. I Grindsted går pengene derfor til indsatser, så vi kan komme frem til en oprensning. I Kærgård går midlerne til selve oprensningen.

Grindsted skal undersøges nærmere

Jørn Lehmann Petersen kan godt forstå, hvis borgerne i Grindsted bliver utålmodige, når de ser, at Kærgård næsten er klar til oprensning: 
 
- Det forstår jeg godt, men vi må se i øjnene, at det kommer til at tage længere tid i Grindsted. Det kræver flere undersøgelser, og den slags tager desværre tid. Det gjorde det også i Kærgård, men grundigt forarbejde er en væsentlig årsag til de gode resultater, vi ser i Kærgård i dag, forklarer han.

Fakta

Statsmidler til Grindsted og Kærgård Klitplantage: 
Af de i alt 50 mio. kr., der er bevilget i 2019 og 2020, er der brugt over 27 mio. kr. med
regionsrådets tidligere beslutninger. 

Regionale midler til Grindsted: 
Af de bevilgede 10 mio. kr. er der brugt 0,3 mio. kr. 

Regionale midler til Kærgård Klitplantage: 
Der er ikke truffet beslutning om en særskilt bevilling ud over handleplanen i 2017, så handleplanen videreføres.

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her. 

Kontaktoplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V