Skip til primært indhold

Odense får to klinikker for seksuel sundhed

Unge i Odense får nu mulighed for at komme ind fra gaden og få gode råd om seksuel sundhed, gratis prævention samt at blive testet for kønssygdomme. Et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og AIDS-Fondet har resulteret i to klinikker for seksuel sundhed – den ene i Odense centrum, den anden i bydelen Vollsmose.

Odense får nu to klinikker for seksuel sundhed, hvor unge uanset alder, køn og seksuel orientering kan komme uanmeldt og få anonym rådgivning om seksuel sundhed, ligesom de kan få gratis prævention og blive testet for kønssygdomme.

Den ene klinik kommer til at ligge i Odense centrum og vil primært henvende sig til unge, mens den anden klinik får til huse i bydelen Vollsmose og henvende sig til alle, der bor i området.

Klinikker skal forbedre den seksuelle sundhed

Det overordnede formål med klinikkerne er at forbedre den seksuelle sundhed blandt kommunens borgere. Helt konkret er målet færre uønskede graviditeter, færre provokerede aborter og flere, der testes for kønssygdomme og modtager relevant behandling

De to klinikker opstår i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og AIDS-Fondet og skal evalueres i løbet af en treårig projektperiode. De blev godkendt af regionsrådet 22. juni og åbner efter planen i september 2020.

Gode erfaringer fra lignende klinikker

Regionen samarbejder allerede med Vejle og Fredericia Kommuner om klinikker for seksuel sundhed, ligesom der også er lignende klinikker andre steder i landet.

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, er positiv over, at der nu gøres en ekstra indsats for at forbedre den seksuelle sundhed blandt særligt de unge:

- For den enkelte kvinde kan en provokeret abort være et stort indgreb – både fysisk og psykisk. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at unge kommer i den situation. Erfaringerne fra lignende klinikker andre steder i landet viser, at tilbuddet medfører et markant fald i antallet af uønskede graviditeter og provokerede aborter blandt unge kvinder.

Der var flertal for klinikken, da regionsrådet behandlede sagen, men Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Meho Selman fra Socialdemokratiet valgte at stemme imod.

Klinikker kan bidrage til mere lighed i sundhed

Også i Odense Kommune er der glæde over, at Odense nu igen får en klinik for seksuel sundhed efter seks års pause. I perioden fra 2009 til 2014 drev kommunen en præventionsklinik i samarbejde med Region Syddanmark og Center for Sex og Sundhed, men samarbejdet blev opsagt af kommunen på grund af besparelser.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) siger:

- Selvom vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen, så ved vi også, at der er nogle, der har svært ved at benytte de etablerede tilbud af forskellige sociale, kulturelle eller økonomiske grunde. Det er sådan, ulighed i sundhed ser ud, og den ønsker vi at udligne. Når vi siger, at klinikkerne er for alle, og at man kan benytte dem anonymt og gratis, så kommer vi også de mennesker i møde, som det ellers ville kræve en overvindelse at få til at opsøge vejledning eller prævention i det etablerede system.

Undervisning af 9.-klasseselever

Ud over at modtage vejledning i forskellige former for prævention og få udleveret det gratis tilbyder klinikkerne også unge at blive testet for kønssygdomme og behandlet for det via AIDS-Fondets Checkpoint.

Samtidig bliver det også AIDS-Fondets medarbejdere, der fremover tilbyder at undervise Odenses 9.-klasseselever i seksualitet, grænsesætning og lignende emner, som eleverne er optaget af.

Chef i AIDS-Fondet Lotte Kehlet siger:

- I Checkpoint har vi god erfaring med at samle forebyggelse, test og behandling i et tilbud, der er let tilgængeligt for målgrupperne. Derfor er vi rigtig glade for at være med i samarbejdet. Samtidig er det vigtigt for os, at vi kan bidrage med undervisning, hvor det er unge, som giver de unge i 9. klasse redskaber til at tale om køn, seksualitet, og hvordan man sætter grænser. 

Fakta:

Klinikkerne for seksuel sundhed får adresse på Jernbanegade 16. 1. sal i Odense centrum og i Sundhedscenter Nord i Vollsmose (Vollsmose Allé 14), i de samme lokaler som sundhedsplejersker og jordemødre holder til i.

Odense Kommune og Region Syddanmark deler udgifterne til de to klinikker således, at regionen bidrager med ca. 44 procent af beløbet, og Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune den resterende del. En aftale, der i første omgang gælder for tre år.

Gevinsten ved etablering af de to klinikker forventes at være, at der ses færre uønskede graviditeter, færre provokerede aborter blandt unge under 29 år, færre unge mødre, samt flere der kommer i behandling for kønssygdomme.

Foto af udvalgsformand Bo Libergren (V), Region Syddanmark, og Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen, Odense Kommune, til fri afbenyttelse.

Udvalgsformand Bo Libergren og ungerådmand Susanne Crawley Larsen

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark,

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen, Odense Kommune, telefon 30 60 44 19

Chef Lotte Kehlet, AIDS-Fondet, telefon 88 33 56 51

Kontaktperson

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V