Skip til primært indhold

Nu kommer der intensivsenge i hele den syddanske psykiatri

Psykiatrien får i år og fremover 129 millioner kroner mere som følge af sidste års finanslovsforlig. Pengene supplerer de midler, der blev afsat til at udvikle intensivpladser i finansloven for 2019, og skaber mulighed for endnu flere intensivsenge i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Mandag 22. juni 2020 vedtog regionsrådet, at der skal oprettes intensivsenge på samtlige psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.
 
Det vil koste 25,4 mio. kr. i 2021. Pengene stammer fra finanslovsbevillinger fra 2019 og 2020 til styrket psykiatri. Udover til intensiv senge vil de nye 129 mio. kr. blandt andet blive brugt på nye sengeafsnit, ansættelse af flere medarbejdere i lokalpsykiatrien og styrke det tværfaglige samarbejde.
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), siger:
 
-  Det glæder mig meget, at vi nu etablerer intensivsenge på alle afdelingerne i regionen. Det er et vigtigt bidrag til at sikre, at patienter med svær psykisk sygdom får et bedre og endnu mere målrettet behandlingstilbud. Vi har haft intensivsenge i somatikken i mange år og med etableringen af intensivsenge i psykiatrien, viser vi nu helt tydeligt, at også patienter med psykisk sygdom skal have mulighed for særlig intensiv behandling.

Mindre tvang

Psykiatrien vil omdanne nogle af de eksisterende sengepladser til intensivpladser med mere personale og de vil blive oprettet i både børne- og ungdomspsykiatrien og på de voksenpsykiatriske afdelinger.
 
Der findes i dag 12 intensive senge i den syddanske psykiatri og med bevillingen kommer der ekstra 18 senge, så det samlet set bliver 30 senge.
 
Thies Mathiasen, (DF), der er formand for Psykiatri- og socialudvalget siger:
 
- At vi nu får intensive senge i hele regionen er vi meget tilfredse med. Det vil sikre flere højt kvalificerede medarbejdere til at behandle vores mest syge patienter i hele regionen og forhåbentlig også nedbringe brugen af tvang overfor netop denne gruppe mennesker markant.

Rettet mod de hårdest ramte patienter

Målgruppen for den intensive behandling er patienter med gennemgribende og svære psykiske lidelser, som desuden er vanskelige at behandle på et almindeligt lukket afsnit. Patientgruppen er ofte karakteriseret ved at være meget urolige.
 
Hertil kommer i mange tilfælde også en historik med gentagende indlæggelser, tvangsanvendelse og faldende funktionsniveau mellem indlæggelser. 
 
Sonja Rasmussen, der er ledende overlæge på Psykiatrisk afdeling Odense, hvor der er fire intensive senge, siger:
 
- Med intensivsengene sigter vi efter at kunne hjælpe patienter gennem en særlig vanskelig periode i deres sygdomsforløb, indtil de er blevet mere stabile. Det kan dreje sig om alt fra medicinering i forhold til patientens psykiske sygdom til somatiske symptomer eller sygdomme, som vi også følger op på, siger Sonja Rasmussen.
 
Når patienten er stabiliseret, fortsætter patienten videre fx til en almindelig sengeafdeling eller et kommunalt tilbud.

FAKTA

 Der afsættes 12,7 mio. kr. i 2020 og 25,4 mio. kr. årligt i 2021 og herefter til opnormering af de 12 eksisterende intensivpladser samt etablering af 18 nye intensivpladser i Region Syddanmark.  

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose, V, Region Syddanmark
 
Udvalgsformand Thies Mathiasen, DF, Psykiatri og Socialudvalget, Region Syddanmark
 
Ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Odense, Sonja Rasmussen: 29 64 97 59
 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.
 

Kontaktpersoner

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU02V