Skip til primært indhold

Fynsk entreprenør skal bygge køkkenet på Nyt OUH

det fynske entreprenørfirma 5E Byg A/S

Det bliver en lokal entreprenør, der kommer til at bygge hovedkøkkenet på det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH). Den fynske entreprenør 5E Byg A/S har sammen med underrådgiverne Ingeniør’ne A/S, Graaa – Gråbrødre Arkitekter og Focus Advokater P/S vundet udbuddet på det cirka 3.300 kvadratmeter store køkken.

5E Byg A/S har blandt andet har stået for byggeriet af den nye sengebygning på sygehuset i Aabenraa og Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart.

Køkkenet bliver et af de største i Danmark og skal levere mad til de mange patienter på Nyt OUH, Psykiatrisygehuset ved Nyt OUH samt på sygehuset i Svendborg. Hovedkøkkenet producerer maden, som derefter bliver færdigtilberedt i sygehusenes decentrale køkkener.

Entreprenør bliver del af Offentlig-Privat-Samarbejde

Byggeriet af køkkenet er konstrueret som et Offentligt-Privat-Samarbejde (OPS). Det betyder, at entreprenøren 5E Byg A/S opfører køkkenbygningen og derefter i en periode er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse og for driften af køkkenets køle- og fryserum. 

Der er nu en klageperiode på 10 dage, hvor de øvrige entreprenører, som har budt på opgaven, kan klage over udfaldet af licitationen. Derefter forventer regionen at indgå kontrakt med 5E Byg A/S i slutningen af juni.

Budgettet for køkkenet er på 80 mio. kr., som delvist finansieres af kvalitetsfondsmidler og delvist af KommuneLeasing, som regionen har indgået en aftale med.

Køkkenet er en central bygning på et sygehus

Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark, glæder sig over, at endnu et skridt i processen imod et nyt og moderne sygehus nu er taget:

– Det er skønt, at vi nu har styr på, hvem der skal bygge vores hovedkøkken – og at det tilmed er en erfaren og lokal entreprenør gør jo ikke glæden mindre. Samtidig er det jo fantastisk, at vi fastholder den høje kvalitet i byggeriet samtidig med, at vi holder budgettet. For der er ingen tvivl om, at køkkenet er en central bygning på et sygehus, og at maden er et vigtigt element, når det drejer sig om at få vores patienter på højkant igen.

Køkkenpersonale på OUH flytter med

Allerede i efteråret 2020 vil entreprenøren gå i gang med at lægge fundamentet til køkkenet, og planen er, at byggeriet så småt går i gang i slutningen af året. 

Ved årsskiftet 2021/22 vil køkkenet stå klar til indflytning, hvis alt går som planlagt. Køkkenpersonale på det nuværende Odense Universitetshospital (OUH) vil da flytte ind i de nye rammer.

Udbuddet af køkkenet er et af de sidste store udbud af bygninger på Nyt OUH. Inden længe følger en række udbud af udstyr til sygehuset. Det samlede budget for Nyt OUH er på cirka 7 mia. kr.

Fakta

Hovedkøkkenet bliver bygget i tæt sammenhæng med den planlagte serviceby, der kommer til at ligge uden for den vej, der ligger rundt om sygehuset – den såkaldte hospitalsring.

Køkkenet bliver koblet direkte på den overordnede logistikforbindelse, der går fra servicebyen ind til Nyt OUH og psykiatrien. Samtidig vil køkkenet i forhold til betjeningen af sygehuset i Svendborg have en fin beliggenhed i forhold til motorvejen.

Se kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer her.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V