Skip til primært indhold

Sundhedsundersøgelsen i Grindsted klar til maj

Det har taget længere tid end forventet. Men nu er de sidste data til brug for sundhedsundersøgelsen i Grindsted ved at blive udleveret. Regionen inviterer til borgermøde, når rapporten er færdig.

Det har trukket ud med at få udleveret de sidste data til sundhedsundersøgelsen i Grindsted, som Statens Institut for Folkesundhed er i gang med at udføre for Region Syddanmark.

Derfor bliver undersøgelsen først klar til maj.

Årsagen til forsinkelsen har været manglende data over en 10-årig periode, som på uforklarlig vis var blevet slettet. Nu er en kopi af data fundet i Rigsarkivet og er på vej til at blive klargjort, så de kan indgå i undersøgelsen.

- Det har taget væsentlig længere tid at få indsamlet data, end nogen af os havde forestillet. Det har været en frustrerende proces. Men omvendt er jeg også glad for, at vi fået fat på alle de data, der er nødvendige for at kunne sige, om der er eller har været et unormalt sygdomsbillede i Grindsted, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark og formand for styregruppen for sundhedsundersøgelsen i Grindsted.

Bedre at vente

Hele styregruppen har været enig i, at det ikke gav nogen mening at færdiggøre undersøgelsen uden de manglende data.

- Det er lidt som en bageopskrift. Hvis du mangler nogle vigtige ingredienser, får du aldrig det rigtige resultat, siger Susanne Mathiesen, formand for borgergruppen ”Ryd op efter Grindstedværket”, der også sidder med i styregruppen.

- Og tænk, hvis det er lige præcis den tiårige periode med størst udsving i sygdomsbilledet. Derfor vil jeg hellere vente et par måneder ekstra på at få afgjort, om det har været forbundet med en sundhedsrisiko at bo i Grindsted eller ej – og i givet fald hvornår, siger hun.

Når den færdige undersøgelsesrapport ligger klar, vil Region Syddanmark invitere interesserede Grindsted-borgere til informationsmøde i byen.

FAKTA om sundhedsundersøgelsen:

Sundhedsundersøgelsen er delt i to. Første del går ud på at analysere eksisterende sundhedsdata om borgerne med henblik på at afdække hyppigheden af en række lidelser i Grindsted.

Resultaterne fra denne undersøgelse kan alene sige noget om, hvorvidt der er et unaturligt mønster i sygdomsbilledet. De kan ikke sige noget om sammenhænge mellem forureningerne i byen og risikoen for sygdomme.

Sideløbende med den registerbaserede sundhedsundersøgelse er Region Syddanmark i gang med at forberede del to sammen med nogle af landets førende forskergrupper. Fase to iværksættes kun, såfremt resultaterne af første del giver grundlag for det.

I fase to vil man undersøge eventuelle sammenhænge mellem sygdomsbilledet og de stoffer, som Grindstedværket har udledt gennem årene.

Regionsrådet har bevilliget 900.000 kroner til første del af sundhedsundersøgelsen og reserveret tre millioner kroner til den anden del. 

Yderligere oplysninger:

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark og formand for styregruppen for Grindsted-undersøgelsen,

Susanne Mathiesen, formand for borgergruppen ”Ryd op efter Grindstedværket”, tlf.: 22 34 88 51
 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer
 

Kontaktperson

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU01V