Skip til primært indhold

Regionsrådet godkender ny vagtlægeordning på Ærø

Regionsrådet har vedtaget, at der fra 1. februar 2021 skal etableres en vagtlægeordning på sygehuset i Ærøskøbing. Det sker for at sikre, at der er praktiserende læger nok på Ærø på længere sigt.

1. februar 2021 åbner der en ny vagtlægeordning på sygehuset i Ærøskøbing.
 
Regionsrådet har vedtaget, at den nuværende ordning, hvor øens praktiserende læger på skift arbejder som vagtlæger efter almindelig åbningstid, skal erstattes af en ny vagtlægeordning. 
 
Formand Bo Libergren (V) for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark siger, at den nye vagtlægeordning bidrager til at rekruttere flere praktiserende læger i fremtiden:
 
- Jeg rigtig glad for, at regionsrådet nu har valgt at oprette en ny vagtlægeordning på Ærø. For det betyder, at det formentlig bliver lettere at rekruttere flere praktiserende læger til Ærø, fordi de ikke er forpligtede til at indgå i en vagtordning. Og det er vigtigt. Ikke kun i forhold til at sørge for, at der også i fremtiden er nok læger på Ærø til at tage sig af patienterne, men også i forhold til øens generelle udvikling.

Ring 70 11 07 07 når egen læge har lukket

Den ny vagtlægeordning betyder, at borgere, der har brug for at tale med en læge fra 1. februar skal kontakte Region Syddanmarks Læge- og skadevagt på telefon 70 11 07 07, når egen læge har lukket – det vil sige fra kl. 16 - 08 på hverdage og i weekender og helligedage.
 
Hvis den regionale vagtlæge vurderer, at en patient har brug for at blive tilset af en læge, kommer det til at foregå på sygehuset i Ærøskøbing, hvor sygehusets vagthavende læge vil tage sig af patienten. 
 
Der er ikke mulighed for at få besøg i hjemmet af sygehusets personale. Hvis det vurderes, at en patient skal tilses og det af helbredsmæssige årsager ikke er muligt for patienten at komme til sygehuset, kan der arrangeres siddende eller liggende transport. 
 
Der er også mulighed for, at den regionale lægevagt i samarbejde med den kommunale akutsygeplejerske kan aftale, at akutsygeplejersken kan tage på hjemmebesøg hos patienter. Det vil formentlig i nogle tilfælde blive med videoopkobling til den regionale lægevagt. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så kan man blive transporteret ind på sygehuset.

Cirka fire patienter i døgnet

Regionen vurderer, at der i gennemsnit vil være fire Ærø-borgere i døgnet, der skal tilses af få en lægen på sygehuset.  
 
For at give sygehusets læger de bedst mulige arbejdsvilkår vil man tilstræbe at lægge konsultationer om aftenen i forlængelse af hinanden i det omfang, det er muligt. Samme model findes i andre af de mindre lægevagtskonsultationer i regionen.
 
Et bredt flertal i regionsrådet står bag beslutningen. Dog undlod SF at stemme.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V