Skip til primært indhold

Restriktioner ved Himmark Strand skærpes efter fund af vinylklorid

Region Syddanmark har netop modtaget de første resultater af nye undersøgelser af forureningen på Himmark Strand på Nordals. De indikerer, at forureningen er værre end antaget, og derfor udvides restriktionerne for ophold og badning i området.

Forureningen på Himmark Strand på Nordals er værre end hidtil antaget. Det viser Region Syddanmarks igangværende undersøgelser på stranden og i havbunden under vandet.

Det var efter et dioxinfund i 2018, at regionsrådet besluttede at sætte gang i den igangværende undersøgelse, som har vist, at forureningen er mere omfattende end hidtil antaget.

Blandt andet er der i en enkelt vandprøve udtaget i én meters dybde under havbunden 25 meter fra stranden fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter. Til sammenligning er indholdet af vinylklorid i prøven ved Himmark Strand på niveau med det, man måler i Kærgård Klitplantage og ca. 10 gange højere end de værdier, der er konstateret ved Grindsted Å.

Også i havvandet er der målt overskridelser af grænseværdien for vinylklorid.

På Himmark Strand har Region Syddanmark henover sommeren udført omfattende undersøgelser.

- Vi har bl.a. udtaget vandprøver 57 steder under havbunden ud for det forurenede areal. Det er de analyser, vi har fået svar på, og det er i den forbindelse, at vi kan se, at der findes en meget kraftig forurening med bl.a. vinylklorid under havbunden, forklarer Kristian Dragsbæk Raun, der er Region Syddanmarks projektleder på forureningen på Himmark Strand.

Nye restriktioner

Som følge af de foreløbige resultater rettede regionen i denne uge henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at få en ny vurdering af de nuværende restriktioner for ophold og badning i området.

Styrelsen er nu vendt tilbage med en anbefaling om, at de nuværende restriktioner bør udvides og skærpes. Den ca. 600 meter lange strækning, hvor badning i dag frarådes, ændres til et badeforbud, mens restriktionerne for ophold vil blive udvidet i både nordlig og sydlig retning.

Det var efter et dioxinfund i 2018, at regionsrådet i Region Syddanmark besluttede at iværksætte nye undersøgelser, som altså indikerer, at forureningen er mere omfattende end hidtil antaget.

Ifølge Kristian Dragsbæk Raun viser de nye undersøgelser, at der indtil videre kun er fundet et meget lille indhold af dioxiner i vandet under havbunden, men at en endelig vurdering afventer de sidste målinger. 

Tæt samarbejde med Sønderborg Kommune og Danfoss

- Det ligger os meget på sinde at få afklaret, hvor voldsom forureningen er af hensyn til de borgere, der bor og færdes i området. Samtidig er det endnu en lære for fremtiden, at vi skal passe på vores natur og miljø, for ellers kan det få uoverstigelige konsekvenser, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Regionen har hele vejen igennem forløbet haft et tæt samarbejde om forureningen på Himmark Strand med både Danfoss og Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har i dag rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen, som er myndighed, når det gælder fiskeri med henblik på at få en vurdering af, om der bør indføres et fiskeforbud i området.

- Vi vil også hurtigst muligt få flyttet de eksisterende skilte, så de afgrænser det nye område. Samtidig skal vi have produceret nye skilte, som lever op til de nye anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Aase Nyegaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune og tilføjer:

- Det er en alvorlig sag, men jeg noterer mig, at alle parter i sagen er meget engagerede og interesserede i at afklare omfanget og finde løsninger, så der kan blive ryddet op.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, som er blevet brændt af ved lave temperaturer, hvorved der er dannet dioxin.

Fakta:

  • De igangværende undersøgelser afventer resultaterne fra 88 boringer på land, hvorfra der er udtaget ca. 250 jordprøver og 65 vandprøver. Der ventes svar på disse prøver i løbet af to-tre uger.
  • Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.
  • Vinylklorid dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft.

Yderligere oplysninger:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.
Kristian Dragsbæk Raun, civilingeniør og Region Syddanmarks projektleder på forureningen ved Himmark Strand, M: 29 20 19 34
Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, M: 27 90 02 18

Kontaktoplysning

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V