Skip til primært indhold

Regionsrådet udmønter 50 mio. kr. til Grindstedværkets forureninger

Folketingets Finansudvalg bevilgede i maj 50 mio. kr. til arbejdet med at rydde op efter Grindstedværkets forureninger i Grindsted og Kærgård Klitplantage. Her til eftermiddag besluttede regionsrådet, hvordan pengene skal fordeles.

Inden udgangen af 2020 skal der være etableret et anlæg ved Grindsted Å, som kan reducere den forurening, som i dag løber ud i åen. Det besluttede et enigt regionsråd i dag sidst på eftermiddagen.

Prisen på de op mod 9,5 mio. kr. til anlægget tages fra den pulje på i alt 50 mio. kr., som Folketingets Finansudvalg bevilgede til oprensning efter forureningerne i Grindsted og Kærgård Klitplantage i starten af maj. Pengene er delt op med 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020.

- Vi kommer til at have fokus på at reducere udsivningen af vinylklorid og andre sundhedsskadelige stoffer til Grindsted Å, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, og fortsætter:

- Når vi tager fat ved åen, handler det om, at det er her, vi hurtigst kan få reduceret udstrømningen af forurenende stoffer til åen. Derudover vil vi bruge nogle af pengene i 2019 på at få undersøgt den mest forurenede del af lossepladsen, hvor Grindstedværket har deponeret store mængder forurenet spildevand.

Undersøgelsen af lossepladsen skal afklare, om forureningen derfra på sigt kan udgøre en trussel for åen og samtidig danne grundlag for en mulig oprensning af lossepladsen i 2020.

Lang vej igen

De 50 millioner kroner løser ikke forureningsproblemerne efter Grindstedværket. Alene i Grindsted by har regionens eksperter tidligere vurderet, at der som minimum skal et større trecifret millionbeløb til – og en indsats, der kommer til at strække sig over flere årtier. 

- Mange er utålmodige efter at komme i gang med en oprensning i Grindsted by, og det forstår jeg godt. Jeg deler den utålmodighed. Men vi er nødt til at teste de bedste metoder til oprensning og undersøge forureningerne yderligere, så vi undgår at omdanne nogle af stofferne til endnu mere giftige stoffer eller at sprede forureningen, den dag vi er klar til at gå i gang med at rense op, siger Miljøudvalgsformanden.

13 mio. kr. til Kærgård-oprensning

I Kærgård Klitplantage har regionen over en årrække gravet en stor del af forureningen væk og er i fuld gang med at teste oprensning af det forurenede grundvand under gruberne.

- Vi er meget længere i forhold til at gøre Kærgård Klitplantage fri for forurening, end vi er med forureningerne i Grindsted by. Fordelen ved, at vi har arbejdet med Kærgård er, at vi nu er klar til at omsætte og overføre erfaringerne fra Kærgård Klitplantage til at kunne bruges i Grindsted, forklarer Jørn Lehmann Petersen.

Samtidig har regionsrådet besluttet at opskalere den igangværende grundvandsoprensning i Kærgård Klitplantage i grube 3 og gå i gang i grube 1 og 4. Det er tidligere estimeret, at en fuldskalaoprensning af grundvandet under gruberne i løber op i ca. 95 mio. kr.

Download notatet ”Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket” her

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V