Skip til primært indhold

Socialsygeplejersker skal hjælpe udsatte på sygehusene i Odense og Svendborg

Udsatte syddanskere, der kommer på sygehuset i Svendborg og Odense kan snart få en ekstra håndsrækning fra en socialsygeplejerske. Regionsrådet har godkendt et pilotprojekt, hvor to socialsygeplejersker skal støtte og hjælpe den enkelte til at få en værdig og god behandling.

Det kan være rigtig svært at modtage den behandling, man har brug for, hvis man er hjemløs, psykisk syg, misbruger eller på anden måde er socialt udsat og skal have behandling efter en indlæggelse på sygehuset. 

På den baggrund har regionsrådet nu nikket til et to-årigt projekt, hvor man vil ansætte to socialsygeplejersker, som har viden og erfaring med sygepleje af socialt udsatte, på sygehusene i Odense og Svendborg.

Mere lighed i sundhed

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) håber, at det vil skabe mere lighed i sundhed:

- Vi vil gerne gøre op med det faktum, at socialt udsatte ikke har samme adgang til sundhedsydelser som resten af befolkningen og også lever kortere tid end andre. Det skyldes blandt andet de udsattes adfærd og livsstil, men det bunder formentlig også i, at sundhedsvæsenet på nogle punkter ikke rigtig er gearet til at tage sig af denne gruppe.

Der er tale om et pilotprojekt, hvor socialsygeplejerskerne både skal sikre den enkelte udsatte syddansker en værdig og gennemført behandling og indsamle erfaringer, der kan bidrage til at styrke den forebyggende indsats overfor socialt udsatte generelt.

Komplekse problemer

Thies Mathiasen (DF), der er formand for regionens psykiatri- og socialudvalg, ser de nye sygeplejersker som en kærkommen hjælp til de mange socialt udsatte, der kæmper med psykiske lidelser:

- Socialt udsatte har ofte nogle komplekse problemstillinger, der kan være en kombination af fysiske, sociale og også psykiske problemer. Det kan være lidelser som skizofreni og personlighedsforstyrrelser, som kan være svære at håndtere både for borgeren og for sundhedspersonalet. Derfor håber jeg også, at den ekstra håndsrækning, som de nu kan få af socialsygeplejerskerne, vil bidrage til at skabe større forståelse blandt sygehuspersonalet og være det lille rygstød, der gør forskellen for den enkelte. At de får den hjælp, de har behov for.

Tæt samarbejde med fynske kommuner

Projektet er en udmøntning af budgetforliget for 2019, hvor regionsrådet i alt afsatte to millioner kroner til forsøget. De to socialsygeplejersker starter efter planen 1. august i år. De skal både hjælpe socialt udsatte unge og voksne og deres pårørende, som kommer på skadestuen, bliver indlagt eller er i ambulant behandling.

Alle fynske kommuner bliver en del af projektet, og udvalgsformand Bo Libergren (V) fra regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen ser frem til et godt samarbejde:

- Jo bedre koordinationen og samarbejdet er mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge, jo bedre hjælp kan den udsatte borger få.  Jeg håber, at vi i fællesskab kan blive klogere på, om vi kan gøre mere, eksempelvis ved udskrivelse fra sygehuset, og hvilken indsats der er hensigtsmæssig i kommunerne.

Projektet evalueres i 2021, når der er udarbejdet en rapport om socialsygeplejerskernes arbejde og erfaringer.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V