Skip til primært indhold

Virtual reality skaber livsglæde hos demensramte

Et virtual reality-besøg på barndommens bondegård eller i ungdommens studieby kan give glæde og livskvalitet til demensramte mennesker samt hjælpe plejepersonalet i det daglige arbejde. Virksomheden TakeawalkVR har i samarbejde med Region Syddanmark over tre måneder testet potentialet i virtual reality til demensramte på fem plejecentre i Kolding Kommune.

- De klapper! Åh, hvor er de søde. Hvor ér de søde!

Synet af børnehavebørn i fuld vigør gør noget ved ”Elisabeth”. Hun er en lille ældre dame, der bor på et af Kolding Kommunes plejecentre. Hun lider af demens, og som følge af sygdommen, så mister hun løbende sine mentale evner.

Men ved synet af små søde børnehavebørn eller en bondegård med store køer i en virtual reality-verden, så bliver mange af ”Elisabeths” og andre demensramtes mistede evner vakt til live igen.

Alt sammen takket være et par virtual reality-briller, en smartphone og en unik virtual reality-platform udviklet af TakeawalkVR.

Et offentligt-privat projekt på fem plejecentre i Kolding

Muligheden for at give ”Elisabeth” og andre med demens en rejse væk fra plejecentret har rod i et syddansk projekt.

Det private firma TakeawalkVR har med støtte fra EU og Syddansk Vækstforum gennemført projektet i samarbejde med Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Kolding Kommune.

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), ser projektet som et spændende udviklingsskridt på demens-området.

- Vi har et nysgerrigt gen i os i Region Syddanmark, og derfor forsøger vi hele tiden at udvikle nye hjælpemidler og behandlingsmetoder, der kan komme borgerne til gode. Forsøget med virtual reality er endnu et projekt, hvor vi har forsøgt at udforske mulighederne i de nye teknologier i et tæt og godt samarbejde med TakeawalkVR og Kolding Kommune.

Søren Rasmussen (DF), der er formand for seniorudvalget i Kolding Kommune har været glad for initiativet

- I Kolding Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens centrum og med VR-brillen kan borgeren få skræddersyende oplevelser, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers interesser og livshistorie. VR-brillen vækker minder, og taler så at sige et sprog, borgeren forstår. Brillerne skaber en sammenhæng med det liv, borgeren har levet, og giver dem helt nye muligheder for at få oplevelser. Det giver borgeren glæde i øjeblikket og oplevelsen af øget selvværd.

Jesper Roy fra den private virksomhed TakeawalkVR fra Egtved er glad for at det har været muligt at teste platformen:

- Vi arbejder med en teknologi, som kan være svær at bruge på steder med syge mennesker. For os har det været enormt vigtigt at lære af borgernes møde med virtual reality. Den vigtige læring, som vi har fået i dette projekt, tager vi med os i den videre udvikling af platformen, så vores løsning hele tiden bliver bedre og bedre.

I alt har 20 mennesker med forskellige stadier af demens gennemført det 12 uger lange forløb.

En svær målgruppe at måle på

Et af formålene med projektet har været at se, om man kan måle en længerevarende effekt af brugen af VR-platformen. Men det har vist sig sværere end som så.

Målgruppen er ramt af demens, og da demens er en sygdom, der udvikler sig over tid, men aldrig bliver bedre, så har det været svært at påvise en længerevarende positiv effekt med hårde tal.

Løsningens mulighed for blandt andet at give de demente rigtig gode stunder har dog været tydelig for alle parter i projektet.

Gamle minder skaber livsglæde i øjeblikket

Plejepersonalet har til gengæld observeret, at nogle borgere har været tydeligt glade, mens de har haft VR-brillen på. Mange har også udvidet deres ordforråd, mens de har set filmen.

Og i andre tilfælde har turen i den virtuelle verden løftet de demensramte, så de er gået fra at være kede af det til at være glade.

Anne-Mette Højer Nielsen er pædagog på Plejecenter Olivenhaven i Kolding Kommune og har arbejdet med VR-brillerne og den nye platform. Hun mener, at VR-oplevelsen er med til at skabe livsglæde i øjeblikket:

- Vi har observeret nogle dejlige reaktioner fra beboerne, og det er tydeligt, at den nye platform kan give de demensramte nogle rigtig gode stunder og vække gamle næsten udslukte minder til live igen og dermed skabe livsglæde, når de er i øjeblikket.

Plejepersonalet har også oplevet, at det har bragt personalet tættere sammen med beboerne. De fælles referencer kan skabe et bånd, ligesom VR-platformen kan bruges til at nedtrappe eventuelle konflikter.

Fakta om projektet

Projektet ”VR demens platform” er lavet i samarbejde mellem:

  • Virksomheden TakeawalkVR
  • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  • Plejecentrene Olivenhaven, Birkebo, Vesterled, Kongsbjerghjemmet og Toftegården i Kolding Kommune.
  • Syddansk Universitet

Projektet på i alt 1,65 millioner er blandt andet finansieret med OPI-midler fra EU's Regionalfond via Syddansk Vækstforum.

Projektet omfattede en bruttotestgruppe på 35 demensramte borgere fordelt på stadierne let, moderat og svær demens. 20 borgere gennemførte de fulde forløb på 12 uger.

Læs om hele projektet og resultaterne fra afprøvningen af VR til borgere med demens.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og Socialudvalget, Region Syddanmark, telefon 40 40 77 46

Udvalgsformand Søren Rasmussen (DF), Seniorudvalget, Kolding Kommune, telefon 29 64 31 97

Partner Jesper Roy, TakeawalkVR, telefon 31 50 02 78

Centerleder Steen Friis, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark, telefon 51 83 80 62

Chef Gitte Meyer Larsen, Plejecentre Aktiviteter og Køkken, Kolding Kommune, telefon 79 79 71 95

Kontaktoplysninger

APPFWU01V