Skip til primært indhold

Kultur skal trække nye naboer til Syddanmark

Godt seks mio. kr. skal være med til at løfte kulturen i Region Syddanmark i det kommende år, så flere får lyst til at besøge og slå sig ned i regionen.

Regionsrådet har på sit seneste møde besluttet, hvilke kulturprojekter der skal modtage midler fra regionens kulturpulje.

Pengene kommer til at gavne kulturbegivenheder, som finder sted rundt om i regionen. Begivenhederne spænder lige fra lysfejring af H.C. Andersen i anledning af eventyrdigterens 150 års-jubilæum som æresborger i Odense til børnejulekoncerter i det sønderjyske.

Kultur som trækplaster

- Når vi bruger regionale kroner på at medfinansiere kulturbegivenheder, er det for at være med til at gøre Syddanmark til en spændende og attraktiv region både at besøge og bo i, siger Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark og fortsætter:

- Der er kommet mange ansøgninger ind, så det sprudler med gode idéer i regionen. Når vi vælger dem ud, vi vil medfinansiere, lægger vi stor vægt på, at der er tale om kulturprojekter, som er både nyskabende og originale og skaber merværdi for modtagerne, slår Bo Libergren fast.

Det vejer også til i vægtskålen, at kulturprojekterne tager afsæt i de særlige syddanske styrker og særpræg inden for kultur, historie og natur.

Følgende otte projekter modtager midler fra kulturpuljen:

  • ”Internationalisering af H.C. Andersen Festivals”, ansøgt af H.C. Andersen Festivals og modtager tilskud på 1.623.000 kr.
  • ”Jacob A. Riis – fotodokumentarist og socialreformator”, ansøgt af Sydvestjyske Museer og modtager tilskud på 940.000 kr.
  • ”Quasar”, ansøgt af Foreningen Jelling Musikfestival og modtager tilskud på 500.000 kr.
  • ”Lysfejring af H.C. Andersen – Æresborger i 150 år”, ansøgt af Odense Kommune og modtager tilskud på 400.000 kr.”Spis: Eventyrligt!”, ansøgt af SPIS: Odense Food Festival og modtager tilskud på 400.000 kr.
  • ”Dagbog fra Fanø/Fanø Intervals”, ansøgt af Fanø Kommune og modtager tilskud på 100.000 kr.
  • ”Det levende teglværk”, ansøgt af Museum Sønderjylland og modtager tilskud på 67.000 kr.
  • ”Optimering af skolearbejdet i forbindelse med Sønderjyllands Symfoniorkesters børnejulekoncerter”, ansøgt af Det Sønderjyske Sangcenter og modtager tilskud på 84.000 kr.

Ud over dette har regionsrådet ved budgetforliget for 2017 reserveret to mio. kr. af kulturpuljen til fejring af 100-året for genforeningen i 2020.

Der er et restbeløb i puljen på godt tre mio. kr., og fristen for at søge midler herfra til kulturprojekter er den 1. september 2017.                

Kontaktinfo

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V