Skip til primært indhold

Virginia Mason skal skabe bedre patientforløb i hele Region Syddanmark

Erfaringerne med at benytte det amerikanske sygehus Virginia Masons metoder i arbejdet med at sætte patienten først på de syddanske sygehuse er rigtig gode. Derfor har regionsrådet nu godkendt, at modellen i en syddansk udgave – Den Syddanske Forbedringsmodel – er det fremtidige grundlag for vedvarende forbedringer i det syddanske sundhedsvæsen.

I 2015 indledte Region Syddanmark et samarbejde med sygehuset Virginia Mason Medical Center i Seattle, USA, om at skabe vedvarende forbedringer af den kliniske praksis og patientsikkerhed på Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland.

Særlig syddansk kvalitetsmodel skal udbredes til hele regionen

Efter godt et års samarbejde med Virginia Mason er erfaringerne på de tre syddanske sygehuse så gode, at regionen med udgangspunkt i Virginia Masons koncept har udarbejdet sin egen kvalitetsmodel, Den Syddanske Forbedringsmodel.  En model, som er i gang med at blive rullet ud i resten af regionen, herunder Odense Universitetshospital og Psykiatrien. 

Ligger i naturlig forlængelse af arbejdet med at sætte patienten først

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forventer sig meget af modellen:

- Vi står i en situation, hvor sundhedsvæsenet skal behandle flere patienter for de samme penge. Samtidig vil vi gerne forbedre kvaliteten og patienttilfredsheden nærmest dag for dag, uden at det koster mere. Og selvom man ikke kan sætte alt på formel, viser vores erfaringer, at Den Syddanske Forbedringsmodel kan hjælpe os godt videre. For den ligger i naturlig forlængelse af det store arbejde med at sætte patientens behov først, som længe har været et af vores vigtigste fokusområder.

Metoden skaber værdi for patienten uden at forhøje omkostningerne

Metoden, der tager udgangspunkt i LEAN-tankegangen, arbejder med at forbedre sygehusets aktiviteter med fokus på, hvad der giver værdi for patienten uden at forhøje omkostningerne.

Metoden indebærer et meget stærkt fokus på ledelse af forbedringsarbejdet og omfattende ledelsesuddannelse af ledere på alle niveauer i sygehusvæsenet.

Forbedringsarbejdet sker blandt andet gennem workshops, systematiske opfølgninger på initiativerne efter 30, 60 og 90 dage, minimering af spild, standardiseringer af rutiner og stærke udviklingshold tæt på klinikken.

Uddannelse af hundredvis af ledere i år

Regionen vil alene i 2016 uddanne over 500 syddanske ledere og mellemledere på sygehusene i, hvordan de skal anvende Den Syddanske Kvalitetsmodel.

Stephanie Lose siger:

- Vi snakker ikke bare om ledelsestræning. Vi handler. Vi snakker ikke bare om at gøre det bedre for patienterne. Vi handler.  Og vi fortsætter med øget styrke, når vi får OUH og Psykiatrien med.

God overensstemmelse med den nationale kvalitetsdagsorden

I de kommende år vil der være et stærkt nationalt fokus på kvalitetsområdet. Den syddanske forbedringsmodel sikrer et godt og stærkt afsæt for at indgå i dette arbejde. Region Syddanmark er således allerede meget langt fremme i forhold til de nationale dagsordener.

Fakta

Tre eksempler på hvad forbedringsarbejdet har ført til i Region Syddanmark:

  • Et godt eksempel på et konkret resultat af forbedringsarbejdet findes på Onkologisk Ambulatorium i Vejle. Efter en workshop, hvor der blev taget tid på, hvor længe hver enkelt del af patientens ophold tog, er den tid, som brystkræftpatienter tilbringer i ambulatoriet, hver gang de skal have kemoterapi, blevet skåret ned fra tre til to timer ved blot at ændre nogle rutiner.
  • På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har en ny opgavefordeling og nye arbejdsgange blandt andet ført til, at akutte børn på Børne- og ungeafdelingen nu bliver tilset af en læge hurtigere end før, og at ventetiden uden kontakt til personale er reduceret fra 18 til 6 minutter.
  • I Sønderjylland har man blandt andet set på, hvordan patientforløbet for diabetespatienter med nyresygdomme kunne forbedres. Diabetespatienter med nyresygdomme blev inden da tilset i to forskellige klinikker, Nefrologi og Endokrinologi. Patienternes besøg i de to klinikker var ikke koordineret, og i praksis sendte de to klinikker henvisninger til hinanden. Forbedringsarbejdet fandt en løsning på dette. Medicinsk Center kontakter i dag alle patienter dagen før deres mødetid på sygehuset. Allerede her afklares det nu, hvilke forhold som patienten gerne vil drøfte på sygehuset dagen efter. Medicinsk Center skræddersyr herefter patientens besøg i forhold til dette, så patienten får ét samlet og fagligt sammenhængende ambulant besøg.

Regionsrådet har fået en indføring i modellen blandt andet ved besøg ude fra sygehusene på et orienterende regionsrådsmøde. Liberal Alliance har stemt imod at bruge modellen som arbejdsgrundlag.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V