Skip til primært indhold

Ny handleplan for forureningen i Kærgård

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer er klar med en ny tredelt plan for det videre arbejde mod at gøre Kærgård Klitplantage fri for forurening.

Arbejdet med at rydde op efter en af Danmarkshistoriens værste forureninger er langt fra slut. Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer er nu klar med en plan for, hvordan man kommer videre med arbejdet mod at gøre Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet fri for forurening.

Planen omfatter tre elementer:

1. Undersøgelser af det stærkt forurenede grundvand under gruberne.
2. Initiativer til at skaffe finansiering til den videre oprensning.
3. Oprettelse af et demonstrationsanlæg med tilhørende udstilling, som skal medvirke til at gøre børn og unge mere interesserede i naturfag. Samtidig kan demonstrationen af teknologi bruges til at fremvise danske miljøkompetencer. 

- Udvalget traf tidligere i år en principbeslutning om, at oprensningen i Kærgård bør færdiggøres til gavn for miljø, borgere, erhvervsliv og turister. Det er ikke rimeligt at efterlade forureningen og regningen til kommende generationer, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer. 

Beslutningen om at belyse finansieringsmuligheder til den videre oprensning af forureningen i Kærgård Klitplantage er en del af budgetforliget for 2016, som Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, De Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance og daværende løsgænger Holger Gorm Petersen stod bag. 

Badeforbuddet skal væk

Forureningen i Kærgård Klitplantage stammer fra det daværende Grindstedværk, der i årene 1957-1973 dumpede 286 millioner liter forurenet spildevand fra produktionen af vitaminer og lægemidler i seks gruber i Kærgård Klitplantage. Over årene er en stor del af forureningen sivet ned gennem gruberne og har forurenet store mængder grundvand, stranden og vandet ud for Vesterhavet.

En 1.400 meter lang strækning af stranden er fortsat omfattet af badeforbud og forbud mod ophold.

Region Syddanmark overtog ved regionernes dannelse i 2007 ansvaret for den gigantiske opgave og har siden i samarbejde med Miljøministeriet gravet en stor del af forureningen væk fra gruberne. Målet var at bedre mulighederne for ophold i området. 

- Tilbage står arbejdet med en oprensning af det forurenede grundvand, så det bliver muligt inden for en overskuelig årrække at kunne fjerne badeforbuddet, siger næstformand i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer Preben Jensen (V) og fortsætter:

- Hvis vi ikke gør noget, vil forureningen påvirke naturen flere hundrede år frem i tiden i et af de mest unikke naturområder i Danmark. Derfor vil vi prøve at afsøge muligheden for medfinansiering fra EU og fundraising.

Det er i forvejen aftalt, at Danske Regioner i 2019 skal forhandle med staten om finansiering af oprensning af jordforureninger, der udgør en risiko for overfladevand og natur.

Udstillingsvindue for fremtiden

Region Syddanmarks miljøfolk har allerede samlet store erfaringer på miljøområdet fra den foreløbige indsats og har været med til at afprøve nye oprensningsmetoder. Derfor ønsker politikerne i udvalget, at der oprettes et egentligt udstillingsvindue for oprensningsteknologien i Kærgård Klitplantage med henblik på at kunne øge eksporten af syddanske miljømetoder – blandt andet i form af et demonstrationsanlæg. Anlægget skal samtidig bruges i undervisningsøjemed for elever i naturvidenskabelige fag.

- Anlægget vil være en mini-udgave af et oprensningsanlæg, og det virker ved at injicere forskellige kemiske og biologiske stoffer, som nedbryder forureningen. Ud over at en del af forureningen fjernes giver anlægget os yderligere viden om, hvilke metoder der virker bedst, forklarer Jørn Lehmann Petersen.

Handleplanen for Kærgård Klitplantage skal endelig godkendes i regionsrådet, før den kan sættes i værk.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen (S), formand i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, tlf.: 40 40 58 33
Preben Jensen (V), næstformand i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, tlf.: 40 25 85 78

APPFWU01V