Skip til primært indhold

Robotter kan også yde medmenneskelig pleje

Velfærdsteknologiske løsninger i form af robotter og apps vinder mere og mere indpas på det sociale område i Region Syddanmark og kan hjælpe med at løfte også de medmenneskelige plejeopgaver.

En robotbold, der ved hjælp af lys, lyd og bevægelse kan kommunikere og træne med borgere med nedsat funktionsevne. En spiserobot, der kan hjælpe borgere med nedsat kraft i armene i spisesituationer. En robotsæl, der kan levere den tætte fysiske kontakt, som bl.a. borgere med autismelidelse kan høste af, og dermed højne deres livskvalitet.

Ovenstående eksempler er blot nogle af de mange velfærdsteknologiske tiltag, der enten allerede er implementeret i dagligdagen eller er planlagt på de sociale tilbud i Region Syddanmark.

Eksemplerne var sammen med en række øvrige tiltag til orientering på Psykiatri- og socialudvalgets møde tirsdag 20. januar.

- Vi har allerede gang i rigtigt mange spændende velfærdsteknologiske løsninger på de sociale tilbud i regionen. Det er både inden for rehabilitering på bl.a. senhjerneskadeområdet i forhold til at blive mere selvhjulpen og i forhold til borgere med kognitive udfordringer, siger udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) og uddyber:

- Jeg forventer mig rigtigt meget af de velfærdsteknologiske løsninger i fremtiden. Jeg tror på, at de bliver et vigtigt arbejdsredskab, der kan gavne både vores borgere og vores personale, siger udvalgsformanden.

Psykiatri- og socialområdet har i dag tætte samarbejdsforbindelser med CoLab Rehab & Recovery, Syddansk Sundhedsinnovation i Odense og South Denmark European Office i Bruxelles om netop velfærdsteknologiske løsninger.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V