Skip til primært indhold

De syddanske kvalitetsfondsbyggerier forløber planmæssigt

Den overordnede økonomi omkring de tre store sygehusbyggerier i Odense, Kolding og Aabenraa, som Region Syddanmark har fået statstilskud til, holder på nuværende tidspunkt, og byggerierne skrider planmæssigt frem. Det viser de seneste kvartalsrapporter om byggerierne. Der er imidlertid en række tvister i forbindelse med byggeriet i Aabenraa, hvoraf én hænger sammen med en bogføringsfejl, som fandt sted ved årsskiftet 2014/2015.

Region Syddanmark fik i 2010 og 2011 tildelt penge fra den såkaldte kvalitetsfond til tre store sygehusbyggerier i Region Syddanmark. Regionen fik 6,3 mia. kr. til et helt nyt sygehus i Odense – Nyt OUH, 1,25 mia. kr. til en udbygning af sygehuset i Aabenraa og 0,9 mia. kr. til en udbygning af sygehuset i Kolding. Én af de betingelser, som følger med pengene, er, at Sundheds- og Ældreministeriet hvert kvartal skal have en rapport med status på økonomi og tidsplan for de enkelte kvalitetsfondsbyggerier.

Statusrapporter godkendt

På regionsrådsmødet i dag godkendte medlemmerne de tre statusrapporter for 3. kvartal 2015, og de sendes nu til ministeriet. Overordnet set viser rapporterne, at økonomien i de tre byggerier holder på nuværende tidspunkt, og at byggerierne skrider frem efter de planer, der er lagt. Udvidelsen af sygehuset i Kolding er godt i gang, og byggeriet er planlagt til at stå færdigt i 2017. Udvidelsen af sygehuset i Aabenraa er også godt i gang. Her forventes byggeriet at stå færdigt i 2020. Der er første spadestik på Nyt OUH i april 2016, og det, der bliver Danmarks største helt nye sygehus, forventes at stå færdigt 2022.

”Der er i disse måneder en hel del blæst om de store kvalitetsfondsbyggerier rundt omkring i Danmark, hvor flere er præget af store forsinkelser og budgetoverskridelser. Derfor er det rart at konstatere, at der er styr på økonomien og tidsplanerne på de tre syddanske kvalitetsfondsbyggerier, når vi ser på de store linjer”, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens innovationsudvalg.

Tvister i Aabenraa

Særligt i Aabenraa er der i byggeriets fase 1 desværre opstået en række tvister, som kan komme til at påvirke den samlede økonomi. Tvisterne vedrører blandt andet krav og modkrav mod totalrådgiver, en tvist med en entreprenør om et fejlstrømsanlæg og en tvist om udførelse af en kølegård. Hertil kommer, at er opstået en tvist som følge af, at totalrådgiveren CREO i 2014 fremsendte regninger for arbejder, som totalrådgiveren mente skulle honoreres særskilt. Sygehusets projektorganisation er uenig i, at disse regninger skal betales.

Sygehuset modtog efterfølgende en kreditnota på beløbene, men i forbindelse med den tekniske håndtering af regningerne og kreditnotaen er der begået en bogføringsfejl, som gør, at regningerne på i alt 23 mio. kr. alligevel blev betalt, før kreditnotaen blev bogført. Det har efterfølgende ikke været muligt at få kreditnotaen fuldt ud indfriet. Forholdet indgår derfor som et element i den kommende voldgift mellem Region Syddanmark og CREO.

”Vi havde gerne været de kommende voldgiftssager foruden. Men desværre er det sådan, at voldgiftssager på ingen måder er ualmindelige i store byggerier. Vi vurderer løbende på de udestående sager og har en klar forventning om, at vi kommer rimeligt igennem dem”, siger Karsten Uno Petersen.

”I forhold til de fremsendte regninger i 2014 på 23 mio. kr., har vi - uanset at de ved en fejl er blevet betalt – en klar opfattelse af, at kravene er uberettigede. Og derfor er det særdeles beklageligt, at regningerne fejlagtigt er blevet betalt. Vi forventer, at den kommende voldgift vil sikre, at totalrådgiveren tilbagebetaler beløbet”, slutter Karsten Uno Petersen.

I forhold til de medarbejdere i regionen, der betaler regninger, har Region Syddanmarks regnskabsafdeling præciseret, hvordan regninger håndteres i regionens regnskabssystem, så lignende fejl undgås i fremtiden. Regionen er desuden ved at undersøge, om der er behov for yderligere præciseringer.

Yderligere oplysninger

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S),
Region Syddanmark, 

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, mobil 28 99 32 40

Økonomidirektør Mogens Sehested, Region Syddanmark,
mobil 29 20 11 50

APPFWU02V