Skip til primært indhold

Jane Kraglund bliver ny regionsdirektør i Region Syddanmark

Det bliver 55-årige Jane Kraglund, nuværende universitetsdirektør for Aarhus Universitet, der 1. oktober 2015 kan sætte sig i regionsdirektørstolen i Region Syddanmark. Det besluttede et enigt regionsråd på mødet i aftes, 24. august 2015.

- Det glæder mig, at vi henter en erfaren leder som Jane Kraglund tilbage til Region Syddanmark. Jane har et solidt kendskab til sundhedsområdet – hun har været med til at udvikle det indefra – senest i sin tid som administrerende sygehusdirektør for OUH. Hun vil hurtigt kunne sætte sig ind i regionens vigtige udfordringer, udviklingspotentiale og ikke mindst vigtige beslutninger, der skal træffes – uanset om det handler om sundhed, psykiatri eller regional udvikling, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Jane Kraglund forlod stillingen som administrerende sygehusdirektør for OUH til fordel for stillingen som direktør for Aarhus Universitet i december 2014. Men nu vender hun tilbage til regionen som øverste administrative chef i regionen. 

- Regionen løfter vigtige opgaver over for patienter, borgere og virksomheder. Det kan vi ikke gøre alene, og derfor ser jeg frem til at samarbejde på tværs med de ansatte på sygehuse, institutioner og i regionshuset, såvel som med regionsrådet og regionens øvrige aktører. Ingen tvivl om, at regionerne er under pres, så jeg vil have fokus på sammenhængskraft og helhedsorienterede beslutninger, siger den kommende regionsdirektør, Jane Kraglund.

Ny direktion på vej

Jane Kraglund bliver som øverste administrative chef i direktionen bistået af yderligere tre direktører for henholdsvis sundhedsområdet, regional udvikling samt psykiatrien og socialområdet.

Sundhedsdirektør Jens Elkjær er ansvarlig for sundhedsområdet, mens de to direktørstillinger, som dækker de øvrige områder, skal besættes.

Det bliver således Jane Kraglunds første opgave at implementere en ny direktionsstruktur i Region Syddanmark.

Om Jane Kraglund

Jane Kraglund er født i 1960 og uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet i 1988.

Jane Kraglund har mange års erfaring med både forvaltning og administrativ ledelse inden for særligt sundhedsområdet og andre store offentlige institutioner.

Jane Kraglund var blandt andet amtssundhedsdirektør og psykiatridirektør frem til 2003 i daværende Ribe Amt. Efter nogle år uden for sundhedsområdet, vendte hun i 2005 tilbage som amtssundhedsdirektør i daværende Sønderjyllands Amt. I årene 2007-2009 bestred Jane Kraglund en direktørstilling i sundhedsdirektionen i Region Syddanmark, hvorefter hun fra 2009 til udgangen af 2014 sad som administrerende sygehusdirektør på OUH i Region Syddanmark. Senest har Jane Kraglund været universitetsdirektør på Aarhus Universitet, men hun vender altså nu tilbage til Region Syddanmark.

Jane Kraglund er gift og har tre udeboende, voksne børn.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 
Kommende regionsdirektør, Jane Kraglund, Region Syddanmark, mobil 28 99 32 40

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V