Skip til primært indhold

Psykiatribyggeri på Nyt OUH skal bygges som OPP projekt

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, hvilken del af det kommende psykiatribyggeri på Nyt OUH i Odense, der skal udbydes som et offentligt-privat partnerskab.

Når fremtidens OUH står færdigt i 2022 vil der ikke kun være behandling af fysiske sygdomme. Omkring 25.000 kvadratmeter – ca. en tiende del af det store areal syd for SDU - vil bestå af et psykiatribyggeri med voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

For at byggeriet skal kunne stå færdigt i 2022 sammen med resten af Nyt OUH, besluttede regionsrådet i Region Syddanmark i forbindelse med budget 2015, at en del af psykiatribyggeriet skal bygges som et offentligt-privat partnerskab (OPP). 27. april 2015 besluttede det syddanske regionsråd så, at det bliver voksenpsykiatrien, der kan afgrænses fra resten af projektet og dermed udbydes som OPP.

- OPP projektet betyder, at byggeriet kan realiseres flere år tidligere, end hvis Region Syddanmark selv skulle have fundet pengene. Dermed kan byggeriet stå færdigt samtidigt med det øvrige byggeri, og patienter, pårørende og medarbejdere får hurtigere glæde af de nye rammer, siger formand for psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF).

Voksenpsykiatri som OPP

Voksenpsykiatrien og døgnfunktionerne ligger i forvejen lidt adskilt fra resten af Nyt OUH- projektet. Derfor er det blevet vurderet som bedst egnet som OPP projekt.

Det betyder konkret, at der nu skal etableres en ny projektorganisation og styregruppe for projektet, og at aftalen med totalrådgiveren om projektering af den voksenpsykiatriske del opsiges efter aflevering af dispositionsforslaget. Den øvrige psykiatridel af Nyt OUH-projektet – børne- og ungdomspsykiatrien samt fællesarealer – projekteres og bygges som planlagt.

Klar på innovation og fornyelse

Det er ikke første gang, at Region Syddanmark begiver sig ud i OPP projekt. I regionen er der erfaringer fra motorvejen ved Kliplev i Sønderjylland, og netop nu er regionen ved at opføre en psykiatrisk afdeling i Vejle, der skal stå færdig som OPP byggeri i 2017.

- Vi ved, at der er behov for innovativ tænkning, hvis vi skal skabe de bedste rammer ud fra de midler, vi har til rådighed. Vi har allerede vist én gang, at vi ikke er bange for at gå nye veje, når vi taler finansiering, opførelse og drift af nye sygehuse. Nye veje som kan skabe udvikling i det offentlige, mere velfærd, bedre service og bedre produkter, siger formand for innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S).

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan regionen vil udbyde projektet. Hvilken OPP model man vil bruge samt hvilke drifts- og serviceopgaver, der skal udbydes. Det rigtige set-up skal først afklares i en dialog med de involverede sygehuse og med aktører på OPP-markedet.

Sidst på året skal regionsrådet tage stilling til endelig udbuds- og finansieringsmodel samt omfang af drifts- og serviceopgaver.

Fakta

Psykiatribyggeriet på Nyt OUH kommer samlet til at bestå af ca. 25.000 kvadratmeter.
Voksenpsykiatrien svarer til ca. 11.600 kvadratmeter. Budgettet er på 273 mio. kr.

I forhold til den del af psykiatribyggeriet, der fortsat skal finansieres regionalt, skal der findes 355 mio. kr. på anlægsbudgettet i årene 2018 og frem til 2022, hvor det samlede Nyt OUH står færdigt.

OPP står for offentlig- privat partnerskab. En fordel ved samarbejdet er, at det offentlige ikke behøver at vente med at bygge, til der er luft inden for anlægsrammerne. I stedet overlades udgifterne under selve byggefasen til det private selskab, som fx kan være et entreprenør- eller et pensionsselskab. En anden fordel er, at entreprenøren/bygherren vil være mere tilbøjelig til at overholde tidsplanen for byggeriet, ligesom incitamentet til at levere en bygning af høj kvalitet vil være høj, når den private part efterfølgende selv skal stå for vedligeholdelsen af bygningerne i 20-30 år til en på forhånd aftalt pris.

OPP-projekter indeholder normalt aftaler om design, projektering, opførelse, finansiering, bygningsdrift og vedligeholdelse af offentlige bygge- og anlægsopgaver samt nogle de service- og driftsopgaver, der følger med.

Yderligere oplysninger:

Psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen, mobil 40 40 77 46
Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen, mobil 21 63 11 93

APPFWU02V