Skip til primært indhold

Region Syddanmark åbner døren for Digital Post

Syddanske sygehuse begynder nu at sende indkaldelsesbreve ud digitalt, men kun til de borgere, der har tilmeldt sig.

Deadlinen er ikke til at rokke med. I 2015 skal 80 procent af al kommunikation mellem offentlige virksomheder og borgerne foregå digitalt. Det vil sige, at danskerne fra 2015 som udgangspunkt får deres informationer fra Region Syddanmark via en digital postkasse på nettet.
Postkassen er i dag tilgængelig via e-Boks.dk eller borger.dk.

Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital er nu begyndt at sende indkaldelsesbreve ud til de patienter, der allerede har tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige.
De to sygehusenheder har nemlig fået opgaven med at udvikle en digital løsning, der kan bruges på de syddanske sygehuse, og derfor har de fået et forspring i forhold til resten af regionen.

- Det er dejligt at se, at to af vores sygehusenheder allerede nu kan begynde at sende post til borgerne digitalt. Det kommer i sidste ende til at spare sundhedsvæsenet for en masse penge, og i mange tilfælde vil borgerne kunne få svar og indkaldelser hurtigere, end hvis det skal sendes som fysisk post, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Sygehus Lillebælt er lige i hælene

Men det er ikke kun på Fyn og i Sønderjylland, man er lidt foran. På Sygehus Lillebælt er man også i gang – om end stadigvæk i lidt mindre skala.

Sygehusenheden sender indkaldelsesbreve fra deres røntgenafdelinger og Nuklearmedicinsk Afdeling som et pilotprojekt. Sygehus Lillebælt får dog først en færdig løsning, når de sammen med Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrisygehuset har gennemført en udbudsrunde. Det er planen, at udbudsrunden skal være færdig inden årsskiftet.

Ingen digital post uden tilmelding

Alle patienter har mulighed for at modtage posten fra sygehusene digitalt, men kun hvis de har husket at tilmelde sig via én af den digitale postkasses to indgange www.borger.dk og www.e-boks.dk. Hvis man ikke har tilmeldt sig, så sender sygehuset et fysisk brev.

1. november 2014 skal alle danskere have en digital postkasse, og hvis man ikke allerede har én, så vil man blive tildelt én, og derfor opfordrer regionsrådsformanden syddanskerne til at få det gjort allerede nu.

- Vi kan desværre endnu ikke tilbyde, at alle kan modtage deres post fra sygehusene digitalt, men vi arbejder på at have fundet løsninger, så de sidste sygehusenheder også er klar omkring sommeren 2014, men jeg håber, at borgerne vil være på forkant, siger Carl Holst.
Det er dog muligt at søge om undtagelse fra kravet.

NemID beskytter dine oplysninger

Den digitale postkasse er beskyttet af NemID. Det vil sige, at borgerne kun kan få adgang til postkassen ved hjælp af bruger-ID, det personlige kodeord og NemID-nøglekortet.
Syddanskere kan læse mere om, hvordan de får Digital Post på www.regionsyddanmark.dk/digitalpost.

Fakta:

Digital Post inkluderer flere forskellige digitale løsninger i den offentlige kommunikation.
Når personalet på sygehusene eksempelvis skal indkalde patienter, så kan de lynhurtigt se, om patienten har tilmeldt sig Digital Post. Hvis det er tilfældet, så bliver indkaldelsen sendt direkte til patientens digitale postkasse.

Hvis ikke patienten har tilmeldt sig Digital Post, så bliver forsendelsen håndteret i en fjernprintløsning, der automatisk printer, kuverterer og sender brevet til patienten. Hver sygehusenhed har altså én maskine, der kan løse en masse opgaver for sundhedspersonalet.

Foruden muligheden for at sende post fortroligt til borgernes digitale postkasse eller via fjernprintløsningen, så arbejder regionen også på en SMS-påmindelsestjeneste, der kan minde borgerne om aftaler med det offentlige. Denne tjeneste skal borgerne også aktivt tilmelde sig på enten www.borger.dk eller www.e-boks.dk.

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, mobil 2172 6687
Administrerende sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark, mobil 2943 8648
Administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund, OUH, Region Syddanmark, mobil 2899 3240
Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark, mobil 2028 2071

APPFWU02V