Skip til primært indhold

Danmark: Verdens laboratorium for fremtidens sundhedsvæsen

Med over 350 deltagere fra ind- og udland – og mange på venteliste – viste den netop overståede Hospital+Innovation konference i Odense, at Region Syddanmarks invitation til verden om at dele viden på sygehus- og sundhedsområdet opfylder et stort behov.

- Vi sendte en åben invitation ud til verden om at indgå i nye og innovative løsninger til de udfordringer, vi har i sundhedsvæsenet de kommende år. Bl.a. står vi i Danmark over for at investere 40 mia. kr. i nye sygehuse i løbet af de næste 10 år. Efter konferencen kan vi konstatere, at vi med konferencen har opfyldt et stort behov for netop sådan et møde, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark.

Gavner sundhed og erhvervsudvikling 

Og han er både stolt af og glad for tilbagemeldinger fra deltagerne om, at de ser Danmark som verdens laboratorium for fremtidens sundhedsvæsen.

- I Region Syddanmark er vi en åben samarbejdspartner, og med konferencen er det lykkedes at skabe en platform for nye partnerskaber, som ikke bare er gavnlige for sundheden men også for erhvervsudviklingen. Således har de små og mellemstore virksomheder, som deltog i konferencen, fået mulighed for at møde beslutningstagere fra store internationale virksomheder og offentlige institutioner. Og flere af disse mindre virksomheder har meldt positivt tilbage om, at konferencen har givet grobund for kommende samarbejder og partnerskaber, siger Carl Holst.

For at støtte op om dette, vil Welfare Tech, som er medlemsorganisation for små og mellemstore virksomheder og støttet af Syddansk Vækstforum, følge op på samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og større internationale virksomheder inden for sundhedsområdet.

Enige om retning og udfordring

Et andet resultat af konferencen var, at de offentlige og private aktører på sundhedsområdet fik et samlet blik for, at fremtidens patient står i centrum af og er aktiv i behandlingsforløbet. Og at teknologien skal tilpasse sig patienten og ikke omvendt.

- Det er alfa og omega for udviklingen af løsninger til fx de kommende supersygehuse, at det offentlige, som skal løse opgaven, og det private, som skal udvikle løsninger, er enige om retning og udfordring, siger konstitueret direktør Diana Arsovic Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation.

Dansk udstillingsvindue

Hun glæder sig desuden over, at der med konferencen er skabt yderligere internationalt fokus på, at Danmark er foran med sundhedsløsninger inden for fx telemedicin og sammenhængende patientforløb.

- I konferencens danske pavillon fremviste alle fem danske regioner det nyeste inden for sygehusbyggeri, og på den måde har konferencen været et unikt udstillingsvindue for, hvad vi kan i Danmark. Og så har vi vist verden, at vi står samlet som ét center inden for sundhedsløsninger og er meget tydelige som test-land for innovative løsninger, siger Diana Arsovic Nielsen.

Planen holder

Den netop overståede konference er et led i Region Syddanmarks årelange arbejde med at opbygge et innovationsmiljø.

- Konferencen er endnu en byggesten i arbejdet med at skabe fremtidens sygehuse og sundhedsvæsen – og samtidig give erhvervslivet gode muligheder for at være med til at udvikle nye produkter. De positive tilbagemeldinger fra konferencen og det, at Region Syddanmark i juni blev udnævnt til EU-referencested for telemedicin og sundhedsinnovation, viser, at fokus på åben innovation og samarbejde mellem det offentlige og private er den rigtige vej at gå, konstaterer Carl Holst. 

Fakta:

I løbet af de næste 10 år bruger Danmark 40 mia. kr. på at bygge nye sygehuse.

For yderligere information:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Konstitueret direktør Diana Arsovic Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation, 4143 0076

APPFWU02V