Skip til primært indhold

Nyt sundhedshus i Skærbæk

I denne uge har både Region Syddanmark og Tønder Kommune godkendt etableringen af et nyt sundhedshus i Skærbæk. Det nye sundhedshus er blevet til via et samarbejde mellem regionen og Tønder Kommune for at give borgerne et samlet sundhedstilbud. Det er planen, at sundhedshuset i det tidligere rådhus og lægehus skal stå klart til brug i 2013.

Om godt et år åbner dørene til Skærbæks nye sundhedshus. Det nye sundhedshus kommer i høj grad til at styrke det nære sundhedsvæsen i Tønder Kommune. Målet med det nye hus er at give borgerne en lettere og mere overskuelig adgang til deres sundhedstilbud. Her samles nemlig både regionale og kommunale sundhedstilbud i et samarbejde, der også inkluderer private aktører og frivillige foreninger.

Tønder Kommunes borgmester, Laurids Rudebeck (V), ser frem til etableringen af det nye sundhedshus i Skærbæk:

- Det vil betyde, at flere borgere kan behandles i nærmiljøet og dermed undgå lang transport. Samtidig vil samarbejdet i huset mellem de forskellige aktører inden for sundhedsområdet sikre borgerne et endnu bedre behandlingstilbud, siger borgmesteren.

Hos regionen er politikerne bag regionsrådets beslutning om at etablere sundhedshuset i Skærbæk også meget tilfredse:

- For os politikere er det vigtigste at sætte borgerne og patienterne i centrum. Derfor er målet med det nye sundhedshus i Skærbæk da også at give borgerne i området en klar oplevelse af tryghed og nærhed. Med sundhedshuset skaber vi et sundhedsfagligt fællesskab med tidssvarende udstyr og en stærkere sammenhæng til det regionale sygehusvæsen, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg.

Det er tanken, at det nye sundhedshus også skal anvendes som et eksperimentarium, hvor både patienter og personale afprøver og anvender telemedicinsk udstyr og velfærdsteknologi som f.eks. videokonferencer, der kan skåne borgerne for transport til sygehuset.

- Det nye sundhedshus i Skærbæk etableres selvfølgelig først og fremmest for borgernes skyld. De tidssvarende rammer og faglige fællesskaber, som sundhedshuset skaber, er en klar forudsætning for også fremover at kunne tiltrække læger og andet sundhedspersonale, siger formanden for regionens Sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V).

Sundhedshuset i Skærbæk

Det nye sundhedshus i Skærbæk vil med sine 2.600 m2 samle både de kommunale og regionale sundhedstilbud under samme tag. Det nye sundhedshus vil bestå af det gamle rådhus og det tidligere lægehus. Etableringen af sundhedshuset vil koste 14,74 mio. kr.
Det bliver en lang række af sundhedsfaglige aktører, der flytter ind i det nye sundhedshus. Fra regional side flytter lægehuset i Skærbæk ind i det nye sundhedshus. Derudover flytter jordemoderkonsultation også ind i huset.

- Det er en kendt sag, at det kan være vanskeligt at tiltrække læger i de tyndt befolkede områder. Det nye sundhedsfaglige fællesskab vil gøre det mere attraktivt for læger at praktisere i Skærbæk-området. Konstruktionen er derfor med til at fremtidssikre lægedækningen i Skærbæk, siger formanden for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune, Kirsten Dahlmann (V).

Fra kommunal side flytter både hjemme- og sundhedsplejen, socialpsykiatrien og genoptræning ind i huset. Og så er der også plads til private aktører såsom frivillige patientforeninger, en praktiserende fysioterapeut og en fodterapeut, der alle vil få tildelt plads i de nye lokaler.

- Generelt forventer vi, at der især bliver skabt gode rammer for børnefamilier, idet vi både kan tilbyde dem jordemoderkonsultation, sundhedsplejerske og praktiserende læger. Det vil give et rigtig godt sammenhængende forløb for gravide, hvor de involverede fagpersoner altid er inden for rækkevidde. De nye lokaler giver desuden plads til både fødselsforberedelse og forældrekurser, siger Bo Libergren.

Penge på finansloven

Det nye sundhedshus i Skærbæk er blevet en realitet på baggrund af finanslovsaftalerne fra 2009 og 2010. Dengang blev der afsat specifikke midler til sundheds- og akutløsninger i
yderområder. Sammen med Region Syddanmark søgte Tønder Kommune efterfølgende om midler til etablering af et sundhedshus i Skærbæk.

- Sundhedshuset i Skærbæk bliver det første i Tønder Kommune. Vi arbejder videre med konceptet, og der er allerede planer om et sundhedshus i Toftlund som det næste, oplyser borgmester Laurids Rudebeck.

Siden ministeriet i 2011 gav tilsagn om de 14,74 mio. kr. til sundhedshuset, har Tønder Kommune sammen med de praktiserende læger og regionens sundhedsstab arbejdet frem mod en konkret plan for etableringen af sundhedshuset. Arbejdet med det nye sundhedshus har bl.a. inkluderet et studiebesøg i Sundhedscenter Brørup, hvor de praktiserende læger fra Skærbæk og repræsentanter fra regionen og kommunen fik inspiration til det videre arbejde med sundhedshuset i Skærbæk.

- Det er planen, at sundhedshuset skal stå klar i 2013, og jeg er sikker på, at de nye faciliteter vil være med til at fremtidssikre sundhedstilbuddet i Skærbæk og på Rømø, både når det kommer til patienter og borgere, men også når det kommer til de mange turister, der besøger området hvert år, siger Thyge Nielsen. 

Yderligere informationer:

Laurids Rudebeck (V), borgmester, mobil 20 55 81 96
Kirsten Dahlmann (V), formand for Tønder Kommunes Sundhedsudvalg, mobil 61 74 05 95
Thyge Nielsen (V), formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg, mobil 20 31 36 24
Bo Libergren (V), formand for regionsrådets Sundhedssamordningsudvalg, mobil 29 20 18 00
Per Busk, direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

APPFWU01V