Skip til primært indhold

Nye boliger til beboere fra Strandvænget

Den sidste etape af en række byggerier af boliger, der skal give beboerne i det tidligere Strandvænget i Nyborg nye tidssvarende hjem, blev mandag skudt i gang af politikerne i Region Syddanmark.

Det skete, da politikerne stemte ja til at sætte gang i hele tre byggeprojekter: to boligbyggerier med tilsammen 80 lejligheder samt byggeriet af et dagtilbud med 26 fuldtidspladser – alle beliggende i Nyborg.

- Det er rigtig dejligt, at vi nu kan sige, at alle beboerne i det tidligere Strandvænget indenfor en meget overskuelig fremtid kan flytte ind deres egen lejlighed – deres eget hjem. Det har været en meget lang vej mod målet, først og fremmest for beboerne. Derfor er jeg både stolt og glad over, at vi nu har skudt sidste fase af boligbyggerierne i gang. Så kan og skal vi alle kigge fremad, siger næstformand i socialudvalget, Susanne Linnet (V).

Lilleskov:

Det største af de tre projekter skal erstatte det nuværende Lilleskov i det tidligere Strandvænget, hvor beboernes mulighed for privatliv er meget dårlige, fordi de bor på små værelser med fælles bad og toilet på gangene. Nu kan de se frem til at få deres egne toværelses lejligheder på godt 40 kvadratmeter inklusiv badeværelse.

Der skal bygges i alt 48 lejligheder med tilhørende fælleslokaler, personalefaciliteter og administration på Grejsdalen i Nyborg tæt på natur og parkanlægget ved Nyborg Vold. Det nye byggeri får tre afdelinger, der hver består af to enheder á otte boliger og et fællesrum. Hele projektet bliver på knap 4.200 m2 og kommer til at koste 78,5 millioner kroner.

Bygningsarbejderne går efter planen i gang til maj 2013, og de skal være færdige i maj 2014.

Skovhuse:

Det nuværende Skovhuse rummer i dag 35 utidssvarende boliger i det tidligere Strandvængets bygninger, som erstattes med nye lejligheder og faciliteter fordelt på to adresser i Nyborg.

Den ene afdeling skal opføres på Skaboeshusevej, hvor den blive nabo til en eksisterende del af Skovhuse, som lever op til de nutidige krav om, at alle beboere har deres egen lejlighed med bad og toilet. Afdelingen får 16 lejligheder på hver 40 kvadratmeter, som opføres som klyngebyggeri med op til 8 lejligheder i hver.

Den anden afdeling af Skovhuse kommer til at ligge tæt på Nyborg Sygehus. Også her skal der opføres 16 lejligheder med tilhørende faciliteter.

Prisen for det nye Skovhuse bliver godt 50 millioner kroner. Første spadestik er planlagt til juni 2013, og efter planen flytter beboerne ind et år senere. 

Dagtilbuddet Påfuglen:

Et nyt dagtilbud på 26 fuldtidspladser, som opfylder FN’s handicapkonvention, er målet for et knap 900 kvadratmeter stort byggeri til erstatning for det stærkt forældede dagtilbud, Påfuglen i det tidligere Strandvænget.

Den nye påfugl skal danne vingefang over aktiverings- og beskæftigelsestilbud til stærkt udviklingshæmmede voksne - mange af dem også med fysiske handicap. Det stiller store krav til fleksibilitet, indretning og mulighed for at udnytte relevante velfærdsteknologiske løsninger.

Det nye hus, der får adresse på Skaboeshusevej som nabo til Engbo, vil rumme aktiviteter indenfor musik, kreative fag, fysisk træning, sanseoplevelser, udendørsliv, kommunikation og selvhjælp i dagligdagen. Men der vil også være fokus på fælles sociale aktiviteter og hyggeligt samvær.

Prisen for den nye Påfuglen bliver på godt 16 millioner kroner. Der er planlagt byggestart til maj 2013, og Påfuglen forventes flyvefærdig og klar til brug i juni 2014.

En del af en vedtaget plan

De tre projekter indgår alle i planen til erstatning for det tidligere Strandvænget, som regionsrådet godkendte i efteråret 2011. Alle byggerierne bliver forberedt for kørestolsbrugere og opført, så bygningerne også kan anvendes til andre formål, hvis der engang ude i fremtiden ikke er behov for disse boliger. 

Efter regionsrådets beslutning udestår kun opførslen af to centrale køkkener, inden det tidligere Strandvænget kan rømmes helt - nemlig byggeriet af et køkken ved siden af det nye Påfuglen og etableringen af et centralkøkken i Nyborgskolens nuværende lokaler, der bliver ledige, når skolen om kort tid flytter til Fredericia. Det er forventningen, at Strandvænget vil være helt tømt i 2014, derefter vil bygningerne blive sat til salg.

Yderligere oplysninger:

Næstformand Susanne Linnet (V), socialudvalget, Region Syddanmark, mobil: 4040 0731

Driftsdirektør Jens Jørn Bøvling, Det sociale område, Region Syddanmark, mobil: 2920 1060

APPFWU02V