Skip til primært indhold

Kærgård: Venter med beslutning om ny indsats

Regionsrådsformand Carl Holst (V) og udvalgsformand Lasse Krull (C) holdt torsdag d. 25. august møde med miljøministeren om forureningen i grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne af gruberne er nu afsluttet, og det viser sig, at forureningen i især to af gruberne kan sammenlignes med forureningen i grube 1 og 2, når det gælder stofsammensætning, mængde og forureningsgrad. Gruberne ligger dog længere fra stranden og kysten end grube 1 og 2.

Grube 3-6 i Kærgård Plantage

Grube 3-6 i Kærgård Plantage

Regionen arbejder i forvejen målrettet på at udvikle og teste den bedste løsning til at oprense grundvandet for klorerede opløsningsmidler, medicinske stoffer, kviksølv og andre metaller under de første to gruber. Man vil derfor afvente disse resultater, før det besluttes, hvad der skal ske i grube 3-6.

Regionen renser op

- I sager af den skala som forureningen i Kærgård Plantage er det vigtigt at gå trinvist frem og bygge videre på det, man lærer undervejs. Det giver derfor god mening, at regionen afventer resultaterne af indsatsen ved de første gruber, før de træffer nye beslutninger om de øvrige gruber, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Sammen med danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner er regionen ved at afprøve forskellige teknikker til grundvandsoprensning, og det forventes, at man inden jul kan beslutte, hvilken metode der skal anvendes. Derefter kan oprensningen af grube 1 og 2 gå i gang.

- Vi arbejder benhårdt på at gennemføre oprensningen af grundvandet med størst effekt for pengene. Forureningen i Kærgård er den eneste af sin art, og det har krævet en ekstraordinær indsats. Men vi kan magte opgaven, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Fortsat badeforbud

Med den netop afsluttede undersøgelse er samtlige gruber i Kærgård Plantage nu gennemgået. Undervejs i arbejdet har man fundet forurenende stoffer såsom klorerede opløsningsmidler, tungmetaller, medicinske stoffer og oliekomponenter, som det tidligere Grindstedværk deponerede i gruberne tilbage i 1956-1973.

De seneste resultater understøtter det nuværende badeforbud i området, ligesom ophold på stranden og ved gruberne frarådes med opsatte skilte.

Fakta:

Forureningen i Kærgård Plantage er resultatet af, at det daværende Grindstedværk benyttede klitterne til at deponere store mængder stærkt kemikalieholdigt spildevand.

Spildevandet stammede fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler og indeholdt store mængder kemikalier såsom klorerede opløsningsmidler, medicinske restprodukter, kviksølv og andre tungmetaller.

I alt er der deponeret 280.000 kubikmeter kemikalieholdigt spildevand i seks gruber i Kærgård Plantage. Med tiden er en del af kemikalierne blevet spredt fra gruberne til jord og grundvand og ført ud i Vesterhavet.

Ved udgravningen af grube 1 og 2 er der fjernet 50 tons opløsningsmidler og to tons kviksølv samt store mængder oliestoffer og andre tungmetaller.

APPFWU01V