Skip til primært indhold

Et akutsygehus i topklasse

Sygehuset i Kolding skal være akutsygehus, og i dag, den 28. september 2010, kom sygehuset et skridt nærmere sin kommende status. Det var nemlig dagen, hvor vinderen af projektkonkurrencen for udbygningen af sygehuset blev afsløret.

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan tage et skridt mere på vores vej mod fremtidens akutsygehus her i Kolding, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V) indledningsvist.

Carl Holst holder tale, da projektvinderen, der skal udbygge Sygehuset i Kolding, afsløres. Region Syddanmark ønsker sig et sygehusvæsen i topklasse. Det stiller store krav til de fysiske rammer, hvor sammenhæng, fleksibilitet og helhed bliver nøgleord, var nogle af regionsråds- formand Carl Holsts (V) udmeldinger. Fotos: Jørgen Diswal.

Carl Holst holder tale, da projektvinderen, der skal udbygge Sygehuset i Kolding, afsløres. Region Syddanmark ønsker sig et sygehusvæsen i topklasse. Det stiller store krav til de fysiske rammer, hvor sammenhæng, fleksibilitet og helhed bliver nøgleord, var nogle af regionsråds- formand Carl Holsts (V) udmeldinger. Fotos: Jørgen Diswal.

Han var kommet for at kåre vinderen, og fortalte i samme anledning om, hvilke krav og visioner der er for fremtidens sygehuse:

Topklasse og helhedsoplevelse

- Sygehuse i topklasse. Det er det, vi går efter, og det er noget, der stiller helt andre krav, end vi hidtil har set. Den fysiske indretning skal i højere grad være med til at give patienten en fornemmelse af tryghed og ro, og sygehuset skal være en god helhedsoplevelse for både patienter, pårørende og medarbejdere, sagde regionsrådsformanden.

Hans pointe var også, at de fysiske rammer ikke gør det alene:

- Det billede og den vision, vi fejrer i dag, der hedder 2016, opnår vi kun, hvis vi alle udviser stor fleksibilitet og forståelse for, hvordan vi skal nå i mål, sagde Carl Holst.

Vinderen af projektkonkurrencen præsenteres ved fagdommer og adm. direktør Søren Daugbjerg, Vilhelm Lauritzen arkitekter.

Vinderen af projektkonkurrencen præsenteres ved fagdommer og adm. direktør Søren Daugbjerg, Vilhelm Lauritzen arkitekter.

Et af de centrale punkter for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark er tilrettelæggelsen og placeringen af sygehusets modtagelse af akutte patienter. Det stiller store krav, til fagpersoner, arbejdsgange og rutiner, men også krav til de fysiske rammer, hvor sammenhæng, fleksibilitet og helhed bliver nogle af nøgleordene. Og det er netop nogle af de ting, man har lagt vægt på, i udvælgelsen af vinderprojektet.

Og vinderen er…

Seks konsortier har arbejdet med hvert deres forslag siden april måned, og fagdommerne vurderede, at konsortiet bestående af Niras A/S, arkitektfirmaet Schmidt Hammer og Lassen, Creo Arkitekter A/S, GBL arkitekt og Landskab og Balslev Rådgivende Ingeniører, skulle have lov til at arbejde videre med deres bud. Så derfor bliver det dem, der indenfor de næste seks år skal forvandle sygehuset i Kolding til akutsygehus.

De glade vindere: Konsortiet der har fået opgaven med at gøre sygehuset i Kolding til akutsygehus.

De glade vindere: Konsortiet der har fået opgaven med at gøre sygehuset i Kolding til akutsygehus.

Undervejs i flere år

Det er to år siden, at regionsrådet endeligt vedtog Region Syddanmarks akutplan. Herefter fulgte diverse generalplaner og ansøgninger og for mindre end en måned siden, indstillede Ekspertpanelet – det såkaldte Erik Juhl udvalg – så til regeringen, at regionen får endeligt tilsagn om statslig medfinansiering af udbygningen af Kolding Sygehus.

Kolding Sygehus er det første her i regionen – og det tredje i hele Danmark – der har fået en endelig blåstempling af regeringens ekspertudvalg til at bygge.

Mange var mødt frem for at overvære, hvem der de næste seks år skal være med til at udbygge sygehuset i Kolding.

Mange var mødt frem for at overvære, hvem der de næste seks år skal være med til at udbygge sygehuset i Kolding.

Fakta: Udbygning i fire faser

Den aktuelle projektkonkurrence har haft til formål at finde den mest optimale løsning på sygehusudbygningens anden og tredje fase:

Fase 2 dækker den ny fælles akutmodtagelse samt udbygning af operationsgang og Røntgenafdeling.
Fase 3 dækker etableringen af en ny sengebygning med plads til 216 senge, primært i énsengsstuer med eget bad og toilet, en ny auditoriebygning samt vurderinger af bestemte forhold omkring sygehusets hovedindgang.
Byggeriet (fase 2 og 3) forventes påbegyndt primo 2012 og beløber sig til 573 mio. kroner.

Uden for projektkonkurrencen:

 • Fase 1 er etableringen af sygehusets Mor-Barn Center, som blev påbegyndt i juni 2010.
 • Fase 4, som er uden for konkurrencen, dækker planlægning og indretning af nye ambulatorier i eksisterende rammer, idet en stor del af det nuværende Kolding Sygehus skal anvendes til ambulatorier fremadrettet.
  Den samlede udbygning af Kolding Sygehus beløber sig til 900 mio. kroner. 

Kolding Sygehus har et optageområde, der dækker 300.000 borgere.

Sådan kommer det nye akutsygehus i Kolding til at se ud.

Sådan kommer det nye akutsygehus i Kolding til at se ud.

Sådan kommer det nye akutsygehus i Kolding til at se ud.

Sådan kommer det nye akutsygehus i Kolding til at se ud.

Sådan kommer det nye akutsygehus i Kolding til at se ud.

Sådan kommer det nye akutsygehus i Kolding til at se ud.

APPFWU02V