Skip til primært indhold

Stor interesse for åbning af PsykInfo

Omkring ti kvadratmeter. Så lidt fylder Region Syddanmarks nye psykiatriske informationscenter (PsykInfo) i Kolding, men det kvadratmetermæssigt ydmyge center kan få en stor betydning for patienter og pårørende fremover ved at stille information og rådgivning til rådighed.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) og skuespiller Farshad Kholghi leverede hver deres indspark til åbningen. Fotos: Jørgen Diswal.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) og skuespiller Farshad Kholghi leverede hver deres indspark til åbningen. Fotos: Jørgen Diswal.

PsykInfo i Kolding er det ottende informationscenter, der åbner i Region Syddanmark, og ifølge regionsrådsformand Carl Holst (V) er centrerne en konkretisering af den rådgivning, som man i mange år har ydet til borgerne.

- Ved oprettelsen af vores PsykInfo’er, får vi sat et prædikat på det vigtige arbejde, der foregår med at informere patienterne og de pårørende, sagde formanden, der også fokuserede på vigtigheden i at få udryddet den stigmatisering, som mange patienter og pårørende fortsat lider under.

 

Centeret er et sted, hvor patienter og pårørende kan få informationer omkring psykiatriske lidelser, og fra årsskiftet vil man i Kolding forsøge at bemande centeret nogle dage om ugen.

Centeret er et sted, hvor patienter og pårørende kan få informationer omkring psykiatriske lidelser, og fra årsskiftet vil man i Kolding forsøge at bemande centeret nogle dage om ugen.

Mandag 4. oktober åbnede centeret dørene for interesserede, og hvis man skal bedømme centerets potentiale ud fra antallet af deltagere, så er der bestemt et behov. Over 100 tilhørere var dukket op for blandt andet at høre taler fra Carl Holst, sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark Ole Ryttov og et foredrag af skuespiller og samfundsdebattøren Farshad Kholghi. Den voldsomme interesse betød faktisk, at arrangørerne måtte lukke for tilmeldingen.

Mere end et center

Det lokale psykiatriske informationscenter skal også markere startskuddet til etableringen af en PsykInfo-styregruppe. I styregrupperne sidder repræsentanter fra de lokale pårørendeforeninger, kommunale samarbejdspartnere og medarbejdere og afdelingslederne fra psykiatrien.

- Formålet med styregrupperne er at skabe dialog mellem lokalsamfundet og den regionale psykiatri. Eller sagt på en anden måde - formålet er at få nærmiljø ind i psykiatrien og psykiatrien ud i nærmiljøet, sagde sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov i sin åbningstale.

Styregrupperne skal sikre, at psykiatrien til stadighed udvikler sig i tæt samarbejde mellem personale, patienter og pårørende.

Angst Kholghi

Centerets alvorlige emne stod i skarp kontrast til latteren, smilene og de røde kinder, som skuespilleren Farshad Kholghi frembragte under begyndelsen af sit foredrag om angst.

Der blev brugt masser af sort humor og lydeffekter under Farshad Kholghis foredrag om ansgt.

Der blev brugt masser af sort humor og lydeffekter under Farshad Kholghis foredrag om ansgt.

Iranskfødte Farshad Kholgi er medlem af præsidiet for Landsindsatsen mod Angst, og han fortalte om følgerne af sin families flugt fra Iran - følger der først mange år senere manifesterede sig i uberegnelige angstanfald. Ved hjælp af flere års terapi har skuespilleren nu tilegnet sig værktøjer, der betyder, at han kan tøjle angstanfaldene.

Få mere information om de psykiatriske informationscentre på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk


 

 

APPFWU02V