Skip til primært indhold

Det tidligere Strandvænget reducerer med 20 millioner

Botilbuddet Strandvænget i Nyborg har i 2008 og 2009 brugt for mange penge. Der er siden 2007 tilført ekstra ca. 20 mio. kr. til at rette op på bl.a. en række af de problemer, en fjernsynsudsendelse viste i 2007.

De sidste to år har Strandvænget imidlertid brugt dobbelt så meget som der er tilført – nemlig 40 mio. kr. Merforbruget er blandt andet gået til flere fuldtidsansatte og vikartimer og har fundet sted, mens Strandvænget stadig var et samlet tilbud. I dag er Strandvænget delt op i tre mindre tilbud – Engbo, Skovhuse og Lilleskov.

Merforbruget betyder, at de tre nye tilbud er i gang med at reducere med hvad, der svarer til ca. 50 fuldtidsansatte for at bringe servicen til borgerne i overensstemmelse med det, der er aftalt med kommunerne. Region Syddanmark, der driver de tre tilbud, har derfor i tæt samarbejde med tilbuddene iværksat en plan for reduktionerne. Ifølge Agnete Philipsen, psykiatridirektør og konstitueret socialdirektør i Region Syddanmark, bliver det nødvendigt med afskedigelser, men man vil også inddrage fratrædelser via naturlig afgang og andre muligheder for reduktioner i løsningen.

- Strandvænget har brugt for mange penge, og derfor er vi nødt til at tilpasse servicen og økonomien til det, der er aftalt. Det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, at vi skal sige farvel til en række dygtige medarbejdere. Men selv med færre medarbejdere vil normeringen stadig være på samme niveau som på andre af regionens sociale tilbud og stadig ligge væsentligt over det serviceniveau, der var, da regionen overtog Strandvænget 1. januar 2007.

Set i et tilbageblik har situationen på Strandvænget ifølge Agnete Philipsen været meget speciel.

- Oven på skandalen om omsorgssvigt over for beboerne i 2007 har vi efter aftale med kommunerne været meget ivrige for at opruste pædagogisk og tilføre ekstra midler til institutionen. Den faglige oprustning er lykkedes. Men vi har ikke været gode nok til samtidig at styre økonomien, og der er derfor brugt for mange penge.

Det er kommunerne, der betaler for de beboere, der er på de sociale tilbud. Region Syddanmark har aftalt en pris med kommunerne og den pris skal regionen selvfølgelig overholde. For at overholde den aftale ser Agnete Philipsen derfor ikke anden udvej end at tilpasse økonomien.

- Fra efteråret 2009 har vi haft mere fokus på at styre økonomien, så det her ikke gentager sig.

Medarbejderne på de tre tilbud er orienteret om reduktionerne.

Fakta:

Det tidligere Strandvænget blev i januar i år delt op i tre mindre enheder, der går under navnene Skovhuse, Engbo og Lilleskov. Tilbuddene huser i dag 165 psykisk handikappede. Institutionernes samlede budget var i 2009 på 170 mio. kr. og havde ca. 400 medarbejdere.

APPFWU02V