Skip til primært indhold

Fynsk ungdomsinstitution lukker halvdelen af de åbne pladser

Faldende efterspørgsel efter pladser til børn og unge får nu en af Region Syddanmarks institutioner til at lukke halvdelen af sine åbne pladser.

For få kommuner ønsker at anbringe børn og unge på døgninstitution. Derfor tager den fynske ungdomsinstitution Egely i Nr. Åby nu konsekvensen og lukker halvdelen af sine åbne pladser.

- I 2009 og 2010 har vi oplevet markant færre henvendelser fra kommunerne, og i konsekvens heraf vælger vi at reducere antallet af åbne døgninstitutionspladser. Vore afdelinger er højtspecialiserede og derfor relativt dyre, så vi har ikke økonomi til at køre med tomme pladser, forklarer Flemming Pommer, forstander på Egely.

Ifølge Flemming Pommer er lukningen helt i overensstemmelse med udviklingen på landsplan.

- Her har man også set en markant reduktion i anbringelsesfrekvensen. I vores tilfælde har det vist sig, at de store kommuner i regionen i meget begrænset omfang benytter sig af vores ydelser. Af driftsøkonomiske årsager er vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af den situation.

Flemming Pommer mener dog ikke, at behovet for specialiseret døgninstitutionsbehandling til syge og udsatte børn og unge er mindre end tidligere. Han tror snarere, at kommunerne benytter sig af andre tilbud i lokalmiljøet.

- Den økonomiske situation i kommunerne betyder, at de også går udgifterne på socialområdet igennem med en tættekam. Behovet er der, så det her kan betyde, at udsatte børn og unge og deres familier ikke får den hjælp de har brug for, for at bringe deres udvikling på rette spor.

Og ifølge Flemming Pommer har den rigtige støtte til børn og unge stor betydning.

- Det gør en stor forskel om de unge bliver placeret på en åben institution. En ny undersøgelse viser således, at der er en tredjedel flere som begår fornyet kriminalitet, hvis man fravælger en specialiseret behandling til fordel for et billigere tilbud.

Ifølge Jens Jørn Bøvling, driftsdirektør for socialområdet i Region Syddanmark er udfordringen ved at drive institution i dag betydelig større end tidligere.

- Før i tiden, hvor de tidligere amter var medfinansierende, var der altid fyldt op. Men i modsætning til før kommunalreformen, skal kommunerne i dag betale den fulde pris for pladserne, og så vurderer de naturligvis om de selv kan etablere et tilbud til en billigere pris.

Fakta:

Egely er en sikret døgninstitution under Region Syddanmark, der ligger i Nr. Åby nær Middelfart. Institutionen blev taget i brug i 1966.

Institutionen lukker ti pladser fordelt på to adresser, henholdsvis Bobjerg Skovgård ved Svendborg, der blev lukket ned pr. 1. marts i år, og Frørupvej 34A ved Ørbæk, der lukkede pr. 1. juni i år.

Egely driver yderligere to åbne afdelinger med hver fem pladser. Det drejer sig om Pugholmgård ved Otterup samt Stavnbogård ved Årup.

Egelys åbne døgninstitutioner modtager unge fra hele landet. Oftest er det unge, der ikke har kunnet fastholdes i mindre specialiserede behandlingstilbud på grund af psykisk sygdom, kriminalitet og misbrugsproblemer. De unge er typisk mellem 15 og 18 år. I særlige tilfælde kan der optages unge, der endnu ikke er fyldt 15 år. 18-22 årige kan ligeledes optages, men kun i forlængelse af tidligere døgnforanstaltning.

Egely har derudover 25 sikrede pladser fordelt på fire afdelinger og en særligt sikret afdeling med fem pladser.

I alt har Egely ca. 130 fuldtidsansatte fortrinsvis pædagoger, lærere, socialrådgivere og psykologer.

APPFWU02V