Skip til primært indhold

De sidste ting skal afklares i Grindsted

Region Syddanmark udsendte i sidste uge en redegørelse om den forurening Grindstedværkets deponering i Banegraven har medført. Der er fra forskellig side efterfølgende rejst tvivl om, hvem der har ansvaret for at håndtere forureningen i Banegravsdepotet.

Region Syddanmark vil gerne slå fast, at regionen har opgaven med at undersøge forureningen og komme med forslag til, hvordan regionen håndterer den risiko forureningen udgør.

- Vi vil kende problemets omfang til bunds før, vi kommer med et forslag til, hvordan vi løser det. Derfor bruger vi de næste måneder på yderligere undersøgelser, siger Bent Bechmann, der er formand for Region Syddanmarks Grindstedudvalg.

- Når undersøgelserne er færdige skal vi have en snak med Miljøministeren om den videre proces. Vi har haft et glimrende samarbejde med Billund Kommune og miljøministeriet i denne sag indtil videre. Det, forventer jeg, vil fortsætte.

Regionens undersøgelser viser deponering af en række tungmetaller, heriblandt kviksølv samt DDT, Lindan, medicinaffald og chlorerede opløsningsmidler - i alt mere end 33 tons.

Regionen gennemfører i de kommende måneder yderligere undersøgelser for at kunne vurdere, hvilke afværgemetoder, der egner sig bedst som langtidssikring af depotet. Det er planen, at regionsrådet i løbet af foråret 2011 træffer en beslutning om, hvordan forureningen skal håndteres.

APPFWU02V