Skip til primært indhold

OUH´s administrerende sygehusdirektør prøver nye veje efter knap 15 år på posten

Administrerende sygehusdirektør for Odense Universitetshospital (OUH/Svendborg) – Jens-Otto S. Jeppesen – har fået nyt job. Han fratræder 1. november 2009, hvor han afløses af direktør i regionens sundhedsområde Jane Kraglund.

Jens-Otto S. Jeppesen bliver vicedirektør i Regional Udvikling i Region Syddanmark. Her bliver han leder af en helt ny enhed for Velfærdsinnovation, der skal sikre, at Region Syddanmark kommer helt i front i forhold til at udvikle og anvende velfærdsteknologiske løsninger.

Jens-Otto S. Jeppesen har været direktør for Odense Universitetshospital i næsten 15 år. Netop forskning i og udvikling af ny teknologi har været et af hans store indsatsområder og har gjort, at Odense Universitetshospital er bragt frem til det, det er i dag.

- Jeg har gennem nogen tid overvejet, om jeg skulle prøve kræfter med andre udfordringer end at være direktør for OUH. Netop sammenkoblingen mellem sundhedsvæsenet og erhvervslivet i forhold til erhvervsudviklingen har interesseret mig i de seneste år. Man kan altid diskutere, hvornår det rigtige tidspunkt er. Men da muligheden byder sig, har jeg valgt, at det skal være nu, siger Jens-Otto S. Jeppesen.

Den nye enhed for Velfærdsinnovation skal støtte udvikling og afprøvning af teknologier inden for social- og sundhedsområdet. Målet er at spotte teknologier, som kan frigøre arbejdskraft, lette arbejdsbyrden for personalet og øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere. Tanken er, at enheden skal sikre, at de mest succesfulde idéer bliver sat i produktion og implementeret i Region Syddanmark.

- Jeg vil gerne takke Jens-Otto S. Jeppesen for den store indsats han har gjort for at udvikle OUH fra at være et landsdelssygehus til et egentligt universitetshospital. Jeg er glad for, at Region Syddanmark stadig kan drage nytte af hans ledelseserfaring og viden. Jeg er sikker på, at Jens-Otto S. Jeppesen vil gøre den nye enhed for Velfærdsinnovation til en succes, siger Jens Elkjær, der er sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Jens-Otto S. Jeppesen fratræder sin stilling som administrerende sygehusdirektør og tiltræder sin nye stilling 1. november 2009. Det bliver Jane Kraglund, direktør inden for sundhedsområdet i Region Syddanmark, der sammen med den øvrige sygehusledelse skal føre Odense Universitetshospital videre. Allerede nu frigøres Jane Kraglund fra sine hidtidige opgaver med henblik på at tage del i arbejdet med OUH’s fremtidige strategi.

- Jeg er meget glad for, at Jane Kraglund har sagt ja til at påtage sig den store ledelsesopgave det er, at styre en arbejdsplads med 11.000 ansatte. Med sin omfattende erfaring er jeg sikker på, at Jane Kraglund er den rette til at stå i spidsen for en fortsat udvikling af OUH. Hun har været sundhedsdirektør i regionen, siden hun kom hertil fra en stilling som sundhedsdirektør i Sønderjyllands Amt. Og så har hun yderligere en fortid som sundhedsdirektør i Ribe Amt og administrationschef på Kolding Sygehus. Så Jane Kraglund har en dyb indsigt i sundhedsvæsenet, som vil komme Odense Universitetshospital til glæde og gavn, siger Jens Elkjær. 

Afdelingschef Per Busk Sørensen konstitueres i stillingen som direktør i Region Syddanmark efter Jane Kraglund. Per Busk Sørensen er i dag chef for planlægnings- og udviklingsafdelingen i Region Syddanmarks sundhedsområde. Stillingen vil senere komme i opslag.

APPFWU01V