Skip til primært indhold

Uventet stop i rensningen af jord fra Kærgård Plantage

Tirsdag middag stoppede transporten af forurenet jord fra Kærgård Plantage.

Det sker selvom det tyske jordbehandlingsfirma SITA havde indgået en aftale med regionens entreprenør Arkil om at modtage jorden. En aftale som var indgået mellem Arkil og SITA efter at firmaet allerede havde behandlet jord fra Kærgård Plantage og dermed kendte til jordens indhold af forurenende stoffer og lugten fra jorden. Alligevel ønsker SITA nu ikke at modtage den aftalte mængde forurenet jord fra Kærgård Plantage. SITA begrunder igen stoppet overfor regionens entreprenør med lugtgener fra det forurenede jord.

Det var aftalt, at SITA skulle behandle de resterende ca. 1000 tons forurenet jord fra Kærgård Plantage. Transporten af jorden begyndte mandag morgen.

Men efter at SITA havde modtaget de første fire læs forurenet jord, omtrent 100 ton, fra Kærgård Plantage, fik Region Syddanmarks entrepenør Arkil beskeden om, at de ikke skulle sende mere jord af sted til den tyske fabrik.

Arkil har været i dialog med SITA hele tirsdagen for at finde en løsning, men det har desværre ikke været muligt.

”Vi arbejder nu på højtryk med konkrete løsninger, der skal sikre fremdriften i oprensningen. Igennem hele dagen har vi i samarbejde med Miljøstyrelsen, som også deltager i oprensningen, arbejdet på, hvordan vi skal håndtere denne nye, og helt uventede, situation. Vi arbejder på den bedste løsning i forhold til at få behandlet de resterende omkring 900 ton forurenet jord”, siger Jørgen Fjeldsø, projektleder i Region Syddanmarks Jordforureningsafdeling.

SITA, der er beliggende i det tyske Ruhr distrikt, har i foråret modtaget og behandlet 1500 ton jord fra Kærgård Plantage, men tilbage i april blev der også sat stop for leveringen, på grund af lugtgener. Dengang blev der samtidigt indgået en aftale om, at når temperaturen faldt, så kunne leveringerne genoptages.

Restmængden af den jord, som tyskerne skulle have modtaget, ligger i øjeblikket i et tæt magasin i Kærgård Plantage, hvorfra der ikke sker nogen udsivning til omgivelserne.

Yderligere oplysninger fås hos:

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling i Region Syddanmark; Tlf. 2920 1975

Jørgen Fjeldsø, projektleder i Region Syddanmarks Jordforureningsafdeling; Tlf. 2920 1928

APPFWU02V