Skip til primært indhold

Fortsat læger på skadestuen i Vejle

Det står klart efter et møde mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark mandag den 3. december. Her præciserede regionen, hvordan fremtiden for skadestuen på Vejle Sygehus ser ud.

"Jeg er tilfreds med det, vi har fået at vide af regionen i dag", siger Vejles borgmester, Leif Skov (S).
"Vejlenserne kan føle sig trygge ved, at de kan få hjælp af en læge, når de møder op på skadestuen – i mange år fremover. Det er jeg glad for".

"Vi har nu fået præciseret over for Vejle Kommune, hvad det er for nogle planer, der er for skadestuen på Vejle Sygehus", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).
"Det glæder mig, at der nu er en fælles forståelse for, hvordan fremtiden for skadestuen tegner sig".

"Her og nu vil der ikke ske ændringer på skadestuen", siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for regionsrådets akut-udvalg.
"På lidt længere sigt – 1-2 år – vil der ske en justering af skadestuen – dog sådan at den stadig vil være døgnåben og lægebetjent. Der bliver tale om en såkaldt level 3 skadestue. Via den vil de fleste ortopædkirurgiske patienter fortsat blive indlagt på sygehuset. Forskellen er, at patienter med alvorlige traumer – for eksempel trafikofre - vil blive kørt direkte til traumecentret på Kolding Sygehus. På langt sigt – formentlig 8 -10 år – vil der ikke blive indlagt ortopædkirurgiske patienter på Vejle Sygehus. Til den tid skal der tages stilling til, hvordan den lægelige betjening af skadefunktionen skal tilrettelægges".

Ifølge forliget om Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark – som 40 af regionrådets 41 medlemmer står bag - skal Vejle Sygehus være specialsygehus med særlig vægt på kræftbehandling.

På sygehuset skal der desuden være en stor medicinsk afdeling. Den medicinske afdeling kommer til at behandle stort set alle typer medicinske patienter. Derudover får Vejle Sygehus funktioner som specialsygehus for planlagt ortopædkirurgi, ambulant kirurgisk og medicinsk behandling inden for en række områder.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune, mobil 24 60 76 01
  • Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
  • Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25
APPFWU02V