Skip til primært indhold

Anmodning om plads - Socialområdet Region Syddanmark

Her kan du læse mere om den nye anmodningsprocedure. Region Syddanmark har én fælles indgang for kommunerne til de fem centre på det specialiserede socialområde. Én mailadresse, ét telefonnummer og én anmodningsportal bringer kommunale sagsbehandlere i kontakt med Socialområdets Matchningsteam, hvorfra der formidles kontakt til det bedst mulige tilbud for borgeren.

Ét socialområde, fem centre

Fra 1. januar 2019 består Region Syddanmarks socialområde af fem centre fordelt i sociale-, socialpsykiatriske- og specialundervisningstilbud.

 • Autismecenter Syddanmark
 • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
 • Handicapcenter Fyn
 • Socialcenter Lillebælt
 • Specialcenter Syddanmark

Én fælles indgang på tværs af de fem centre skal sikre:

 • At det tværgående samarbejde mellem centrene styrkes, så borgerne kan profitere af flere centres faglige ekspertise. F.eks. særlig viden om autisme eller velfærdsteknologiske løsninger
 • At mulighederne for at skræddersy individuelle løsninger forbedres, i forhold til borgere med komplekse problemstillinger
 • At socialområdet kan imødekomme så mange henvendelser som muligt

 

 

 

I anmodningsportalen udfylder kommunerne et digitalt anmodningsskema, som efterfølgende automatisk bliver sendt til Socialområdets Matchningsteam. Teamet vurderer derefter i samarbejde med de relevante centre, hvilket tilbud, der bedst tilgodeser borgerens behov. Efter en faglig vurdering af borgerens støttebehov fremsendes en økonomisk beregning for borgerens ophold.

En dialog mellem tilbuddet og kommunen vil afgøre den endelige økonomiske indplacering ud fra Region Syddanmarks individuelle takststruktur.

Efter aftale om indplacering og indflytning fremsendes en betalingsaftale.

Oplysninger om Region Syddanmarks taksstruktur kan findes på socialområdets hjemmeside under Takster og ydelsespakker

For at få det mest effektive og optimale matchningsforløb, er det vigtigt, at Matchningsteamet har alle de relevante informationer og dokumenter om borgeren. Teamet tilstræber at kunne gennemføre et matchningsforløb indenfor 10 – 15 hverdage, hvis alle relevante dokumenter er til stede.

Nedenfor kan du se en oversigt over mulige relevante dokumenter:

Borgerens sociale forhold:

 • Aktuel situation
 • Social historie
 • Aktuelt dagtilbud
 • Forsørgelsesgrundlag
 • Evt. domme

Borgerens funktionsniveau, støttebehov og udviklingsmuligheder:

 • VUM eller ICS beskrivelse
 • § 141 kommunal handleplan
 • Redegørelser
  • VISO

  • Psykologisk udredning

  • Mentalerklæring

  • Andet der beskriver borgerens funktionsniveau

Borgerens helbredsmæssige forhold:

 • Diagnoser
 • Status vedr. helbredsforhold/handicap
 • Medicin
 • Aktuel behandling (psykiatrisk-, psykologisk-behandling, fysioterapi)
 • Syn og hørelse
 • Misbrugsproblemer
 • Øvrige relevante udskrivningspapirer, helbreds-,speciallæge- og neurologiske erklæringer m.m.

 

APPFWU02V