Skip til primært indhold

Mit Sygehus PRO MDR-mærkning

Mit Sygehus PRO er et softwaresystem til at indhente patientrapporterede oplysninger (PRO-data) om helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau. Som medicinsk udstyr er det et lovkrav, at det er udstyret med en MDR-mærkning.

Mit Sygehus PRO MDR-mærkning

MDR er den nye lovgivning for medicinsk udstyr, man som producent skal opfylde for at sætte CE-mærke på sine produkter, og for at man kan sælge sine produkter på det europæiske marked. 

Producent og kontaktinformationer

Region Syddanmark

Damhaven 12

7100 Vejle

Tlf.: 76 63 10 00

Mail: kontakt@rsyd.dk

Aktuel version og information om produktet

Version 23.2.0, senest opdateret oktober 2023

Mit Sygehus PRO er et softwaresystem til at indhente patientrapporterede oplysninger (PRO-data) om helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data rapporteres af patienten gennem et elektronisk spørgeskema, som behandles og præsenteres for sundhedsprofessionelle til anvendelse i forbindelse med dialog, visitation og behandling.

Læs mere om Mit Sygehus PRO

Klassifikation af produktet

Mit Sygehus er klassificeret som et medicinsk udstyr tilhørende EU Forordning for medicinsk (MDR 2017/745) art. 5(5).

Se MDR art. 5(5) erklæringen (MDR-erklæring følger).

APPFWU01V