Skip til primært indhold

Syddanmark bliver selvforsynende med blodplasma

Blodplasma bruges i behandlingen af en række kritiske sygdomme, men på de syddanske sygehuse er det i dag kun muligt at tappe 80 procent af den plasma, der er brug for i Syddanmark. Derfor har regionsrådet nu afsat 55 mio. kr. til et nyt plasma-tappecenter i Kolding, der skal give borgerne i Trekantområdet lettere adgang til at donere blodplasma og samtidig gøre Region Syddanmark 100 procent selvforsynende.

Både globalt og i Danmark er der mangel på blodplasma, og det giver store udfordringer. Blodplasma bruges nemlig til fremstilling af medicin med immunglobulin og albumin, som er livsvigtig for en lang række patienter – blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar.

Aktuelt er der i Region Syddanmark kun blodplasma til at producere cirka 80 procent af den livsvigtige medicin, der er behov for. Derfor besluttede regionsrådet i 2022 at erhverve en grund i Kolding til et nyt såkaldt plasmaferese- og fuldblodstappecenter med 16 lejer til plasmatapning og fire lejer til fuldblodstapning, som er ”normal” blodtapning.

På regionsrådsmødet 18. marts 2024 godkendte regionsrådet centrets byggeprogram og afsatte 55,2 mio. kr. til byggeriet af det nye center, som kommer til at ligge på Esbjergvej 34-36 i Kolding.

Formand Karsten Uno Petersen (S), Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, glæder sig til, det nye center står klart:

- Vi har brug for al den blodplasma, vi kan få, så kritisk syge patienter kan få den medicin, de har behov for.  Vi har i Region Syddanmark en ambition om, at vi skal være selvforsynende med blodplasma, og derfor satte vi i 2022 gang i arbejdet med at etablere et nyt center i Kolding. Nu er vi klar til at tage det næste skridt.

Stort fokus på indretningen af centret

Regionens to øvrige tappesteder ligger i Odense (24 lejer) og Svendborg (syv lejer), og regionen forventer, at de sammen med de 16 nye lejer i Kolding vil gøre Region Syddanmark 100 procent selvforsynende med blodplasma.  

Med en placering i Kolding er forventningen også, at det nye plasmaferesecenter vil tiltrække donorer fra hele Trekantområdet. Samtidig er der lagt stor vægt på indretningen af det nye center.

Karsten Uno Petersen siger:

- Det skal være en god oplevelse for donorerne at opholde i centret - både i venteområdet og i de lokaler, hvor tapningen finder sted. Derfor gør vi meget ud af at indrette de nye lokaler. Det kan forhåbentlig både være med til at tiltrække nye donorer, men også være med til at fastholde de donorer, vi allerede har, og som vi er meget taknemmelige for.    

Det nye center åbner i 2026

Senere på året bliver det nye center udbudt som en totalentreprise, og det er planen, at det står klar til brug i 2026. 

På Kolding Sygehus er der i dag fire lejer til blodplasmatapning og fem lejer til fuldblodstapning, som bliver nedlagt, når det nye center åbner.

Danske Regioners bestyrelse besluttede 18. juni 2021, at Danmark skal være selvforsynende på plasmaområdet. Region Syddanmarks nye plasmatappecenter er med til at understøtte beslutningen.

Fakta om blod- og plasmatapning

For at blive bloddonor skal man være mellem 17 og 65 år, være sund og rask og veje mindst 50 kg.

Tapning af blod kan ske som fuldblodstapning (normal tapning) eller som “høst” af enkelte elementer af blodet, for eksempel plasma og blodplader.

Ved en blodplasmatapning føres blodet over i en maskine, som opdeler blodet i plasma, røde blodlegemer og blodplader. Plasmaet sorteres fra, mens røde blodlegemer og blodplader føres tilbage til donoren.

Generelt anvendes der færre røde blodlegemer til transfusion på landets sygehuse, og der tappes derfor mindre fuldblod, mens behovet for plasma til fremstilling af medicin er stigende.

APPFWU01V