Skip til primært indhold

Oprensning af Himmark Strand er rykket et stort skridt nærmere

Ny aftale baner vejen for oprydningen af Himmark Strand. Regeringen har i dag indgået en bred aftale, der afsætter 550 mio. kr. til oprydningen af de danske generationsforureninger, herunder Himmark Strand.

Regeringen har i dag indgået en aftale om at afsætte 550 mio. kr. til oprydningen af de danske generationsforureninger. Aftalen sikrer en solid finansiering til første fase af regionernes fortsatte arbejde med oprydningerne, og en af disse er Himmark Strand på Als.   

Det er et vigtigt skridt, der baner vejen for, at oprydningen af området på Nordals kan komme i gang, og det glæder regionsrådsformand Bo Libergren (V):

- Vi har i regionerne disse meget store forureninger, som vi har lagt et kæmpe arbejde i at få afklaret og prioriteret. Vi står også foran forureninger, som er så tunge økonomisk, at det ikke er muligt for den enkelte region at komme meget videre uden ekstra finansiering. Jeg er virkelig glad for, at Folketinget kvitterer for vores arbejde og på den måde tager ansvar. Nu kan vi i fællesskab råde bod på fortidens synder og få gang i den kæmpe opgave, som selve oprydningen er.

Oprydningen på Himmark Strand er netop en kompleks opgave. For at fjerne forureningen ved Himmark Strand skal der samlet graves ca. 70.000 m3 forurenet jord op fra stranden og ud under havbunden. Derefter skal området genetableres, så natur og fritidsliv kan blive normalt igen.

En større opgave end ventet

Forureningen har vist sig at være mere udbredt end forventet, og Region Syddanmarks estimat lyder på omkring 350 millioner kroner, hvilket er omkring 180 mio. kr. mere end de allerførste overslag i 2019. Med de nye ekstra midler til finansiering og 25 mio. kr., som Danfoss har valgt at afsætte til oprydningen, kan regionen tage det næste skridt og udbyde oprydningsopgaven.

Udvalgsformand for Miljøudvalget Poul Erik Jensen (S) er lettet over, at regeringen har sendt et klart signal. Med finansieringen rykker oprensningen af Himmark Strand et stort skridt nærmere:

- Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er en meget glad mand i dag. Borgerne på Als og omkring Himmark Strand kan nu endelig se ind i en løsning, der får ryddet op i området, så det kan efterlades til de kommende generationer. Nu kan vi gå i gang med et udbud til gavn for vandmiljøet og til glæde for de lokale.

Regionen er klar med oprensningsprojektet, og dette bliver udbudt i løbet af 2024. Samtidig indhenter regionen lige nu alle miljøtilladelser, som skal være klar inden start på oprydningen. Regionen ser frem til at kunne stikke spaden i jorden i 2025. Hele oprydningen kan være færdig i 2027.   

Fakta om Himmark Strand

Himmark Strand indgår som en af de ti danske generationsforureninger, som Danske Regioner har peget på i 2019. Baggrunden, for at Himmark Strand er en generationsforurening, er kraftig og omfattende forurening med oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Der er i dag både bade- og fiskeforbud ved Himmark Strand.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgik i 2021 en partnerskabsaftale, som har været med til at sætte rammerne for arbejdet med oprensningen.

Foruden Himmark Strand huser Region Syddanmark yderligere to generationsforureninger; Grindstedværkets fabriksgrund samt Kærgaard Klitplantage. Regionen er allerede i gang med oprensning af forureningen i Kærgaard Klitplantage.

APPFWU02V