Skip til primært indhold

Region Syddanmark skal varetage lægevagten om natten

Det bliver regionen selv, som skal betjene lægevagten om natten fra 1. februar 2024. Det besluttede et enigt regionsråd på et ekstraordinært regionsrådsmøde 6. september 2023.

Når syddanskere fra 1. februar 2024 ringer til lægevagten i nattetimerne, er det Region Syddanmarks opgave at sikre, at de kan få god og kyndig lægehjælp. Det blev besluttet på et ekstraordinært regionsrådsmøde, hvor regionsrådet traf beslutning om, hvem der i fremtiden skal varetage natbetjeningen af lægevagten.

Og et enigt regionsråd valgte regionen, fortæller formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Bo Libergren (V):

- Regionsrådets førsteprioritet er at sikre, at der sidder læger klar med en stærk og velfungerende vagtlægeordning i ryggen, når borgerne ringer til lægevagten. Vi har derfor helt fra starten undersøgt to modeller for betjening af lægevagten. Med den viden, som udbuddet har givet os, vurderer vi en hjemtagelse til at være den model, som giver regionen tryghed og forsyningssikkerhed i forhold til at kunne levere en tilfredsstillende lægevagt i nattetimerne fra 1. februar 2024.

Opgaven med at drive lægevagten om natten har været i udbud ad to omgange. Samtidig har regionen også undersøgt muligheden for selv at bemande lægevagten i nattetimerne.

Kompleks opgave venter forude

Udvalgsformand Bo Libergren fortæller, at der venter en kompleks opgave, men regionsrådet har tillid til, at regionen kan etablere en god natlægevagt:

- Regionen vil skulle trække på bredden i hele vores organisation, hvor vi både har erfaring med og viden om rekruttering, vagtplanlægning og visitation, og vi har erfaring med sundhedsarbejde på akutområdet. Alt sammen noget, der er vigtigt for at kunne skabe en velfungerende lægevagt. Men jeg vil gerne understrege, at det er en kompliceret opgave, der vil give os udfordringer, som vi må løse undervejs.

Velkendt model for borgerne

Regionens løsning betyder, at lægevagttilbuddet i nattetimerne i store træk vil ligne den løsning, man kender fra i dag. Det vil fortsat være læger i almen medicin, som besvarer opkald til lægevagten om natten og gennemfører fysiske konsultationer og sygebesøg, og ligesom nu vil der være åbent for fysisk konsultation på akutsygehusene i Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa.

Derudover vil de regionale akutbiler med paramedicinere kunne supplere lægevagten ved at foretage sygebesøg, når lægevagten vurderer, at der ikke er behov for, at vagtlægen er fysisk til stede.

Natlægevagten bliver forankret som en regional funktion på Odense Universitetshospital, hvor der vil være visitation, og hvor man vil have ansvaret for ledelse, kvalitet og udvikling. Regionens løsning budgetteres til at koste ca. 50 millioner kr. årligt. På grund af opstartsfasen vil der dog gå 1-2 år, før regionen kender den præcise årlige driftsøkonomi. Omkostningerne ved regionens løsning er på niveau med udgifterne til den nuværende lægevagt, som drives af PLO-Syddanmark.

Den nye model for betjening af lægevagten om natten skal træde i kraft 1. februar 2024, hvor Region Syddanmark overtager opgaven fra PLO-Syddanmark som følge af en ny lægevagtsaftale mellem de to parter.

Regionsrådet valgte derfor tidligere på året at undersøge flere muligheder for betjening af natlægevagten og sendte opgaven i udbud, samtidig med at regionen undersøgte muligheden for selv at løfte opgaven.

Ved første udbudsrunde indkom der ingen tilbud. Regionsrådet besluttede derfor i august 2023 at justere kravene og genudbyde opgaven. Det er resultatet af anden udbudsrunde, der nu har været behandlet i regionsrådet.

Udbuddet er struktureret, så det er ”tildeling efter laveste pris”. Det betyder, at en eventuel kontrakt skal tildeles den tilbudsgiver, der byder den laveste pris.

Regionen har modtaget fem tilbud fra de private leverandører Natlægen Syd, Almen & Akutmedicinsk Klinik I/S, Carelink ApS, Medical Team ApS og Atlas 360. Ved at vælge regionens model annulleres udbuddet som en del af udbudsbetingelserne i udbuddet.

I 2022 havde lægevagten i Region Syddanmark i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 08.00 i gennemsnit 252 opkald, 37 konsultationer, 47 videokonsultationer og 33 sygebesøg pr. nat.

APPFWU01V