Skip til primært indhold

Brystkræftoperationer fra Sønderjylland rykkes til Vejle og Esbjerg

Fra 1. december 2023 vil brystkræftpatienter fra Sygehus Sønderjylland blive tilbudt operation på sygehusene i Vejle og Esbjerg.

Brystkræftpatienter, der indtil nu er blevet opereret for deres brystkræft på Sygehus Sønderjylland, vil fra 1. december 2023 blive opereret i enten Vejle eller Esbjerg. Sygehus Sønderjylland vil fortsat varetage den del af behandlingen af deres brystkræftpatienter, der ikke handler om selve operationen og de elementer af behandlingen, der er knyttet dertil. Det vil f.eks. sige udredningen med mammografi og biopsier, samt kemobehandling før og efter operationen.

Det besluttede regionsrådet på deres møde 27. november 2023. På grund af rekrutteringsudfordringer og et generationsskifte på Aabenraa sygehus kan sygehuset ikke selv stå for brystkræftoperationer efter udgangen af november 2023. Derfor var en ny organisering af brystkræftoperationer i regionen nødvendig.

Formanden for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Det vigtigste har været at finde en løsning, så brystkræftpatienterne fra Sygehus Sønderjylland ved, hvor de skal opereres i fremtiden. Vi har heldigvis selv kapacitet til at fordele patienterne fra Aabenraa i regionen på andre sygehuse, der med det samme meldte sig klar til at hjælpe. Så det er en god løsning, som jeg er godt tilfreds med. Et kræftforløb har så mange usikkerheder og bekymringer, så usikkerhed om, hvor man kan blive opereret, skal ikke lægges oven i det. Regionsrådet besluttede også, at hvis der på sigt kan rekrutteres nye brystkræftkirurger til Sygehus Sønderjylland, så kan der igen åbnes for operationer i Aabenraa.

Patienter fordeles efter kommune

I fremtiden vil brystkræftpatienter i Region Syddanmark kunne blive opereret på sygehusene i Esbjerg og Vejle. Patienter på Fyn vil stadig blive opereret på Odense Universitetshospital.

I det sønderjyske område af regionen bliver fordelingen sådan:

  • Patienter fra Haderslev og Tønder kommuner opereres i Esbjerg
  • Patienter fra Aabenraa og Sønderborg kommuner opereres i Vejle

Sønderjyske kvinder spørges til råds

Et flertal i regionsrådet godkendte også forretningsudvalgets forslag om, at regionens sundhedsudvalg skal sætte gang i en undersøgelse blandt de sønderjyske kvinder, der i den kommende tid skal opereres i Vejle og Esbjerg. Undersøgelsen skal afdække om der er ønske blandt patienterne om et tilbud i Tyskland og bruges som grundlag til at tage stilling til, om regionen skal indlede en dialog mellem regionen og et sygehus i Flensborg om muligheden for operation af brystkræftpatienter. Forslaget fra oktober om et samarbejde stammer fra de to tyske mindretalspartier SP og SSW.

Socialdemokraterne i regionsrådet stemte imod forretningsudvalgets forslag om en undersøgelse blandt brystkræftpatienter.

APPFWU01V