Skip til primært indhold

Psykiatri- og Socialudvalget vil arbejde på at konsolidere psykiatrien

Store stigninger i antallet af henvisninger, flere retspsykiatriske patienter, højt sygefravær og rekrutteringsproblemer udfordrer psykiatrien i Region Syddanmark i alvorlig grad. Det har fået Psykiatrisygehusets direktion til at henvende sig til regionsdirektøren, da situationen presser sygehusets budget, og fordi der er behov for at finde løsninger på den lange bane.

Direktionen på Psykiatrisygehuset har henvendt sig til regionsdirektøren vedrørende presset på psykiatrien på kort og længere sigt. Udfordringer på flere fronter betyder, at der er behov for at finde løsninger.

Psykiatri- og Socialudvalget drøftede henvendelsen fra Psykiatrisygehusets direktion på sit møde den 24. januar 2023. Udvalget kan genkende Psykiatrisygehusets beskrivelse af, at psykiatrien som område og organisation er presset, herunder at de hovedudfordringer, der er beskrevet i 10-årsplanen for psykiatri, også er gældende for Region Syddanmark.

Fungerende udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Sarah Andersen (V) siger:

- Vi tager henvendelsen fra Psykiatrisygehusets direktion til regionsdirektøren meget alvorligt. Det er afgørende, at der bliver sat ind på den helt korte bane, så presset på psykiatrien håndteres og afbødes, og det vil vi gerne se på. Men det er helt nødvendigt, at vi også får mere langsigtede løsninger bragt i spil.

Sarah Andersen understreger, at Psykiatri- og Socialudvalget ved, at der i Psykiatrisygehuset er dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag arbejder hårdt for at håndtere de udfordringer, der er, og som løbende arbejder på at realisere de politiske ambitioner for psykiatrien.

10-årsplanen for psykiatrien er helt nødvendig – men tidsperspektivet bekymrer

Region Syddanmarks psykiatriplan har igangsat en række initiativer, og der er over de seneste år afsat betydelige ekstra ressourcer og ansat flere medarbejdere. Samtidig er der kommet flere patienter. Psykiatrien er presset i hele landet, og det er udvalgets opfattelse, at den 10-årsplan for psykiatrien, som der i regeringsgrundlaget lægges op til at afsætte 3 milliarder kroner til at realisere, er helt nødvendig og kan bidrage med løsninger, der kan lette det pres.

Psykiatrisygehusets direktion udtrykker imidlertid bekymring for tidsperspektivet i 10-årsplanen og tilkendegiver et behov for at bygge videre på Region Syddanmarks psykiatriplan for at finde holdbare og bæredygtige løsninger. Psykiatri- og Socialudvalget deler opfattelsen af, at det er for risikabelt at vente i den nuværende situation og hilser det velkommen, at Psykiatrisygehusets direktion sammen med Psykiatrisygehusets ledere og medarbejdere sætter gang i en proces, der skal føre til forslag til løsninger, der kan konsolidere psykiatrien – både på den korte bane og den lidt længere.

Næstformand for Psykiatri- og Socialudvalget Anne Skau Styrishave (R) ser frem til, at udvalget på de kommende møder får lejlighed til at drøfte forslag og muligheder, der kan konsolidere sygehuset på sigt:

- Vi er naturligvis meget opsatte på at lytte til og drøfte de forslag og temaer, som Psykiatrisygehuset finder relevante og nyttige i forhold til at sikre en mere robust og bæredygtig psykiatri. Vi ved, at der ikke er nogen nemme løsninger, og at mange af de forslag, der kommer, formentlig vil tage tid at udvikle og implementere. Netop derfor er det vigtigt at starte overvejelserne nu.

Sarah Andersen pointerer, at udvalget er glade for, at der er varslet en national 10-årsplan for psykiatri, og at udvalget hilser den velkommen som en hjælp til psykiatrien i hele Danmark:

- Vi har en klar forventning om, at de forslag og temaer, der kommer i spil i den proces, vi nu sætter i gang i Syddanmark, flugter med de løsninger, der er beskrevet i 10-årsplanen, så man vel nærmest kan sige, at vi “bygger bro til” eller “tager forskud på” 10-årsplanen med det arbejde, der nu sættes i gang.

For så vidt angår behovet for at håndtere, afhjælpe og afbøde det aktuelle pres på psykiatrien på den helt korte bane, er udvalget opmærksom på, at behovet kan være af sådan en størrelsesorden, at det kan udfordre det samlede budget på Psykiatrisygehuset. Regionsrådets løbende budgetopfølgning er forankret i Forretningsudvalget.

APPFWU01V